Wittevrouwenveld

Het team Wittevrouwenveld werkt in de wijken Wyckerpoort, Wittevrouwenveld, Amby en Scharn-Noord. We werken vaak samen met andere organisaties, binnen het sociale domein. Het Uitvoeringsteam is actief met werkzaamheden, initiatieven en activiteiten onder andere op het gebied van:

  • Informatievoorziening en advies
  • Jeugdwerk
  • Maatschappelijk werk
  • Opbouwwerk
  • Opvoedingsondersteuning
  • Project
  • Schoolmaatschappelijk werk