Over ons

​​​​​​​Schoolmaatschappelijk werker

Ben jij een enthousiaste Schoolmaatschappelijk werker en wil je ons team komen ondersteunen? Kom dan bij ons aan de slag!
(M/V) (vervanging 21 uur / regulier 20 uur per week)

Trajekt staat al ruim 30 jaar voor welzijn in Maastricht en Heuvelland. Vanaf het eerste contact wil Trajekt er zijn voor iedereen. Want “waar mensen zijn, zijn wij”. Trajekt wil mensen ondersteunen, waardoor iemand in staat is zelf de regie te nemen over zijn leven of omgeving en naar eigen vermogen te participeren in de samenleving. Medewerkers van Trajekt zijn uitstekend in staat dit te organiseren vanuit een professioneel zelfbewustzijn. Het brede dienstenpakket van Trajekt is bijzonder. Elke vraag is uniek en wordt opgelost met alles waar Trajekt voor staat. Professioneel, gedreven en integer maar vooral samen. Dit beleven staat bij Trajekt centraal. Samenwerken, verbinden en signaleren hier is Trajekt sterk in. Vanuit een passie voor het werk denken we samen met onze opdrachtgevers na over onze dienstverlening en zoeken we naar verbeteringen en kansen. Dit zit in de genen van de hele organisatie en is een van de belangrijkste pijlers in het bestaan. Wij noemen dit “ondernemen in welzijn”. De grootste (structurele) opdrachtgevers van Trajekt zijn gemeenten in het Heuvelland en de gemeente Maastricht. Daarnaast heeft Trajekt incidentele opdrachtgevers, zoals scholen, woningcorporaties en fondsen. Trajekt kiest voor een organisatievorm waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Hiervoor is een dynamisch proces naar zelforganisatie in gang gezet. Bij Trajekt zijn ca. 140 medewerkers en ca. 700 vrijwilligers actief.

Hoe ziet jouw werk als schoolmaatschappelijk werker er uit?

Als Schoolmaatschappelijk werker ben je verbonden aan Kind centra, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Je werkt met kinderen, jongeren, ouders en scholen samen om vroeg signalering van psychosociale problemen bij jeugdigen en jongeren bespreekbaar te maken, te onderzoeken en door middel van kortdurende hulpverlening te verhelpen of samen met ouders en kernpartners in een knooppunt de passende vorm van hulp of begeleiding te verkennen en doorverwijzing te realiseren. Daarnaast ondersteun je scholen bij het bespreekbaar maken van zorgen over kinderen of hun ouders en je bent beschikbaar voor consultatie en advies. Je signaleert maatschappelijke thema’s, en werkt vanuit een integraal gebiedsteam.

Je bent het vaste gezicht voor de knooppunten en begeleiding in school. Je zorgt voor afstemming met in en externe kernpartners inzake hulp en begeleiding. Je werkt laagdrempelig, proactief en neemt initiatief tot contact.

Je zorgt voor verbindingen tussen kernpartners en denkt mee en/of ontwikkeld mogelijk preventieve groepsgerichte activiteiten inzake gesignaleerde problematieken.

Wat zijn de concrete taken:

 • Verhelderen van de hulpvraag;
 • Stimuleren van de ontwikkeling;
 • Methodisch handelen/psychosociale hulpverlening
 • Ouder/ kind en jongeren gesprekken;
 • Gesprekken met leerkrachten, intern begeleiders en andere kernpartners;
 • Huisbezoeken afleggen
 • Bieden van kortdurende hulpverlening
 • Actieve deelname in de knooppunten
 • Begeleiding van ouders naar deelname knooppunt
 • Verbinding leggen en afstemmen met in en externe partners in het betreffende gebied
 • Je brengt de brede context van de vraag in beeld
 • Je bent in staat om complexe casussen op te pakken.
 • Meedenken in het door ontwikkelen taak schoolmaatschappelijk werk binnen gemeente Maastricht en Heuvelland

Wat bieden wij?

 • Als maatschappelijk werker biedt Trajekt jou een rol in een veranderende omgeving, je krijgt de kans mee te bouwen aan een nieuw organisatiemodel waarbij eigen initiatief en zelforganisatie voorop staan.
 • Trajekt heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden met ruimte voor opleiding en ontwikkeling.
 • Ruimte voor eigen ideeën, inbreng en verantwoordelijkheid.
 • De vervangingsuren schoolmaatschappelijk werk (21 uur) zijn tijdelijk, vooralsnog t/m 31-12-2020. De reguliere uren schoolmaatschappelijk werk (20 uur) zijn structureel.
 • De functie (schoolmaatschappelijk werker 1) is ingeschaald volgens schaal 8 (€ 2.712,- tot € 3.864,- bij full time) van de COA Sociaal Werk.
 • Schoolmaatschappelijk werkers worden geregistreerd bij het Registerplein.

Wat kun jij ons bieden?

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en hebt affiniteit in het werken met kinderen, jongeren, ouders, onderwijs en ketenpartners.

Je bent actief in het bijhouden van de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. Je kunt integraal samenwerken met andere werkvelden en externe partners. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Je bent zelfstandig, zelfbewust, vernieuwend en pionierend, hebt een open houding – blanco uit de ‘comfortzone’ durven komen, onafhankelijk. Je werkt gestructureerd en oplossingsgericht

Daarnaast beschik je over creativiteit: denken in nieuwe oplossingen, los van kaders kunnen werken, positief, verbinden.

Omgaan met werkdruk en onzekere kaders behoren tot jouw basiskwaliteiten, alsook zelfreflectie in combinatie met zelfvertrouwen: weten wat je wel en niet kan, leren van hoe je iets hebt aangepakt, ervaringen kunnen delen, kunnen schakelen (actief waar nodig, loslaten waar mogelijk).

Je bent de verbindende factor tussen ouders, school en de hulpverlening en hebt besef van schaarste binnen het terrein van zorg en welzijn (kostenbewustzijn).

De invulling van deze functie kan gecombineerd worden met de vacature 10.14 brugfunctionaris jeugd.

Meer weten:

Wil je meer weten? Neem contact op met: Elly Nijpels (06-25339940).

Solliciteren:

Herken jij je in bovenstaande competenties en wil je de uitdaging aangaan? Klik hier om online te solliciteren. Uiterlijk 8 augustus 2020 o.v.v. vacaturenummer 20.15. De vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid, krijgt de interne kandidaat voorrang.

Klik hier om de pdf te openen.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten