Over ons

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht

Trajekt heeft met ingang van 31 oktober 2018 een nieuwe Raad van Toezicht. Deze vervangt gefaseerd de huidige (interim) RvT. Hiermee is een volgende stap gezet in de organisatieontwikkeling die Trajekt op dit moment doormaakt. De nieuwe RvT bestaat uit:

Voorzitter:
De heer Erik Wessels

Leden:
De heer Bert Dauven
Mevrouw Sandra Holtjer-Mols
De heer Rob Jacobs
De heer Joep Pattijn

Toezichtvisie Stichting Trajekt      

In dit document verwoordt de Raad van Toezicht van Stichting Trajekt hoe het interne toezicht op het bestuur van de stichting geregeld is. In het bestuursmodel dat de Stichting Trajekt hanteert, zijn de bestuursbevoegdheden belegd bij de Raad van Bestuur, die ook het bevoegd gezag van de stichting vormt. De toezichthoudende en adviserende bevoegdheden zijn belegd bij de Raad van Toezicht.

Lees hier de hele notitie

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten