Over ons

Projectleider Quiet Community Maastricht  

Vacature Quiet Community Maastricht  

QCMQuiet Community Maastricht is op zoek naar een

Projectleider (M/V)

ZZP

Wat is je plaats in de organisatie:

De Quiet Community (een marktplaats zonder geld) is in Tilburg ontstaan en dit ‘proven concept’ rondom een andere benadering van armoede heeft welzijnsorganisatie Trajekt ook in Maastricht geïntroduceerd. Hiertoe is een lokale stichting Quiet Community Maastricht (QCM) opgericht en moet worden doorontwikkeld met als doel  te verzelfstandigen. Om dit te realiseren zal samengewerkt worden met bestaande initiatieven op het gebied van armoede in Maastricht en met alle relevante partijen (gemeente, welzijn, bedrijfsleven, lokale organisaties, fondsen, etc.) De Quiet Community Maastricht (QCM) kan en wil met haar platform de onderlinge samenwerking versterken.

Ben jij een ondernemende zzp er die QCM als naam, doelstelling en organisatie kan uitdragen, dan nodigen we je graag uit om te reageren.

Jouw taken?

 • Ontwikkelen van de organisatie, funding en verduurzamen QCM.
 • Uitvoeren van de dagelijkse operationele zaken o.a. bijhouden van de maandelijkse rapportages (KPIs), budgetbewaking, marketing en communicatie, netwerken, werven van sponsoren en funding.
 •  Je werkt op basis van de visie het meerjarenplan uit. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de daarin gestelde doelen, en maakt de operationele vertaalslag naar het team.
 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van medewerkers. Hieronder vallen managementtaken zoals aansturing op taken en functie, en functionerings- en evaluatiegesprekken. Maar ook het motiveren, stimuleren en ontwikkelen van het team, het blijven werken aan teamspirit en het bewaken van de Quiet-cultuur behoren tot je kerntaken. Vergaderingen leid je op een prettige en efficiënte manier.
 • Bij QCM is de dynamiek groot, met meerdere trajecten tegelijkertijd. Projectmanagement is dan ook een belangrijk deel van je functie waarbij we verwachten dat je kunt organiseren, delegeren, uitvoeren, overzien, controleren en daar waar nodig bijsturen. Je durft knopen door te hakken om het resultaat te halen.
 • Je wordt op hoofdlijnen aangestuurd door het bestuur, maar hebt een verregaande eigen verantwoordelijkheid. Je geeft direct leiding aan alle medewerkers. Dit betekent dat je zelfstandig beslissingen durft te nemen én inschat wanneer afstemming nodig is.

Zie jij een uitdaging in:

 • Het verder vormgeven en doorontwikkelen van QCM en de (administratieve) organisatie
 • Het opereren in netwerken in het bedrijfsleven en daar contacten en duurzame relaties leggen met ondernemers om aanbod te genereren voor QCM (acquisitie en relatiebeheer).
 • Het uitdragen en borgen van de drie doelstellingen van QCM rondom armoede: bewustwording, verzachting en empowerment.   
 • Het begeleiden van vrijwilligers uit de doelgroep met als doel hen te empoweren.
 • Het ‘branden’ van QCM door het geven van presentaties, onderhouden van website en andere social media.

Heb jij of ben jij:

 • Iemand met ervaring op het gebied van projectmatig werken/projectmanagement.
 • Innovatief, goed in plannen en organiseren, durft keuzes te maken en aan te sturen. Je zorgt voor verbinding, straalt energie uit en krijgt mensen makkelijk enthousiast voor jouw goed onderbouwde plannen, die je vlot presenteert aan groepen binnen én buiten Quiet. 
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en een creatieve geest en kan snel schakelen.
 • Representatief en resultaatgericht en altijd op zoek naar hoe het beter, efficiënter, effectiever kan.
 • Beschikking over een breed extern netwerk of bereid zijn daarin te investeren .
 • Aantoonbare ervaring met ondernemerschap in projecten
 • Geen 9-5 mentaliteit en goed kunnen samenwerken/afstemmen.
 • Iemand die kan opereren op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Onderdeel van de procedure is een presentatie van een projectplan 2021-2023 op basis van een taakstellende begroting.

Wij bieden je:

 • Het gaat om een functie met een gelimiteerd budget van € 55.000,- voor het eerst jaar. Over inzet en uren worden nader afspraken gemaakt.
 • Activiteiten worden vastgelegd in een “overeenkomst van opdracht”.
 • De looptijd van de overeenkomst is vooralsnog 3 jaar. De ambitie is om de QCM langjarig te borgen.
 • Een uitdagende en dynamische functie.

Voor verdere inhoudelijke informatie kun je terecht bij:

Ward Vijgen telefoon 06-20 95 86 22. Kijk ook op de website www.quiet.nl/maastricht

Solliciteren

Reageer vóór 9 november. Gebruik hiervoor het online sollicitatieformulier. Je kunt je sollicitatie richten aan de heer Ward Vijgen. De eerste gesprekken zullen spoedig na 9 november plaatsvinden.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten