Over ons

Organisatie

Trajekt stuurt op basis van dialoog en vertrouwen en legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Maatschappelijke meerwaarde staat daarbij centraal.

Mededeling van de raad van toezicht

04 juli 2017 Aankondiging directeur-bestuurder ad interim Jos van Balveren

Onlangs is Anne Buskes, bestuurder van Trajekt, door ziekte uitgevallen, dit gaat naar verwachting langere tijd duren. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, heeft de raad van toezicht per 3 juli 2017 de heer Jos van Balveren tot bestuurder ad interim benoemd.

Jos van Balveren is jarenlang bestuurder geweest bij Contour de Twern in Tilburg en daarvoor bij het CAD Limburg (in Maastricht). Hij heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het adviseren van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het gebied van beleid en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en Jeugdwet én het begeleiden van samenwerkingsprocessen en het geven van trainingen op het gebied van professionele samenwerking.

Jos geniet het volle vertrouwen van de medewerkers, het management en de raad van toezicht.

Namens de raad van toezicht,

Marius Vermaas
voorzitter

 

Organigram 2016

organigram2016

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vier personen.

De heer G. Reehuis (Guido)
Voorzitter rvt
Benoemd per 1 januari 2017

De heer drs. R.M.M. Leenders (Ron)
Vice-voorzitter rvt
Benoemd per 1 november 2011

De heer M.C.J. Rasenberg (Marijn)
Benoemd per 9 november 2013

Mevrouw C. Keulen (Corry)
Benoemd per 1 januari 2017