Over ons

Organisatie

Trajekt stuurt op basis van dialoog en vertrouwen en legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Maatschappelijke meerwaarde staat daarbij centraal.

Een uitdagende organisatie klaar voor de toekomst.
Trajekt staat voor positieve ontwikkelingen in een veranderende omgeving en speelveld. Daarom werken wij continue aan het verbeteren van onze organisatie en onze positie. Een van deze organisatie verbeteringen is het werken in een organisatievorm die "Zelforganisatie" heet.

Zelforganisatie als middel, niet als doel
In het proces van organisatieontwikkeling is gekozen voor een organisatievorm waarbij kleine zelforganiserende teams centraal staan. Verantwoordelijkheden worden binnen deze visie zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Dit is een bewuste vorm van anders willen organiseren. Waarbij medewerkers een grotere en bepalende verantwoordelijkheid en rol vervullen. Dit betekent binnen gestelde kaders zelfstandig opereren (deels individueel, deels als team), het nemen van (nieuwe) initiatieven, het creëren van kansen en ze benutten, inclusief de mogelijke risico’s. Op deze manier zijn we in staat nieuwe diensten en werkwijzen te ontwikkelen en uit te rollen.

Dit betekent ook dat onze klanten en partners op een veel directer manier met Trajekt te maken zullen krijgen. Medewerkers kunnen veel sneller en zelfstandiger beslissen over de inzet van onze dienstverlening.

Gericht op de klant en op elkaar
Trajekt is als een hechte organisatie, gericht op elkaar en op de klant.
Dit zijn kenmerken van een familie-organisatie. Dit is de kracht van Trajekt. Een van de familiewaarden is dat we “goed willen doen”. Door meer naar informele waarden te kijken en deze te benoemen schrijven we uiteindelijk ons eigen managementboek. Een familiebedrijf werkt vaak ambachtelijk en met vaste normen en waarden. Dit is terug te vinden in de missie, visie en de kernwaarden van Trajekt.

Deze missie, visie en kernwaarden zijn benoemd in twee gezamenlijke bijeenkomsten met medewerkers. Eigenlijk waren we er samen zo uit en daar mag je best trots op zijn.

Voorbeeldfuncti
e
We merken we dat andere organisaties met interesse kijken naar de ontwikkelingen en stappen die Trajekt op dit moment neemt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het aantal uitnodigingen die Trajekt ontvangt om deel te nemen aan (vakinhoudelijke) discussies en samenwerkingsverbanden. Hier worden we positief op aangesproken. Dat is bijzonder en geeft aan dat we met interesse gevolgd worden in onze ontwikkelingen.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten