Over ons

Organisatie

Trajekt stuurt op basis van dialoog en vertrouwen en legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Maatschappelijke meerwaarde staat daarbij centraal.

Op 15 november jl. is bij Trajekt Joost Spithoven aan de slag gegaan als verkenner, nadat interim-bestuurder Jos van Balveren begin deze maand onverwacht ontslag had genomen. De Raad van Toezicht heeft deze stap nodig geacht om helder te krijgen hoe de organisatie er, na de vrij recent doorgevoerde aanpassingen, voor staat.

Dhr. Spithoven (1958) heeft ruime ervaring als consultant en (interim-)bestuurder, ook binnen het sociale domein. Uiterlijk op 8 december a.s. zal hij zijn eindrapportage aan de Raad van Toezicht voorleggen, inclusief verbetervoorstellen. Er is een gerede kans dat dhr. Spithoven per dezelfde datum zal worden benoemd tot interim-bestuurder.

Voor uitgebreidere informatie over dit onderwerp (klik hier)

Organigram 2016

organigram2016

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vier personen.

De heer H. Meijers (Hub)
Voorzitter rvt
Benoemd per 11 januari 2018

Mevrouw  P. Dassen (Petra)
Benoemd per 11 januari 2018

Mevrouw  M. Heijltjes (Mariëlle)
Benoemd per 11 januari 2018

De heer M.C.J. Rasenberg (Marijn)
Benoemd per 9 november 2013