Over ons

Organisatie

Trajekt stuurt op basis van dialoog en vertrouwen en legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Maatschappelijke meerwaarde staat daarbij centraal.

Interim-bestuurder Trajekt

De Raad van Toezicht van Trajekt heeft besloten de heer Guido van den Boorn met ingang van 12 maart 2018 te benoemen als nieuwe interim-bestuurder. Deze benoeming is mede tot stand gekomen op basis van de positieve adviezen van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Op basis van de gevoerde gesprekken heeft de Raad van Toezicht het vertrouwen dat Guido van den Boorn in goed overleg met medewerkers, de OR en de Cliëntenraad leiding gaat geven aan de beoogde transformatie van Trajekt.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vier personen.

De heer H. Meijers (Hub)
Voorzitter rvt
Benoemd per 11 januari 2018

Mevrouw  P. Dassen (Petra)
Benoemd per 11 januari 2018

Mevrouw  M. Heijltjes (Mariëlle)
Benoemd per 11 januari 2018

De heer M.C.J. Rasenberg (Marijn)
Benoemd per 9 november 2013