Over ons

OR

Ondernemingsraad van Trajekt

De ondernemingsraad van Trajekt bestaat uit 7 gekozen OR-leden. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De OR kent drie commissies, te weten de commissies HR, PR en Financiën. Daarnaast heeft de OR een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit een voorzitter en een vicevoorzitter/secretaris. Sinds november 2018 maken de volgende personen deel uit van de ondernemingsraad:

De heer F. (Frans) Keulen, voorzitter
Mevrouw P. (Pep) Peperkamp, vicevoorzitter/secretaris  
Mevrouw H. (Hester) Hoeksma, lid
Mevrouw S. (Sonja) Nix, lid
Mevrouw D. (Debbie) Beckers, lid
De heer A. (Addie) Redmeijer, lid
Mevrouw J. (Jacqueline) Vossen, lid (namens de vakbond)

Mevrouw N. (Nicole) Kleinbergen, ambtelijk secretaris.
De ambtelijk secretaris maakt geen deel uit van de OR.

 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten