Thomas Fonck

Thomas Fonck

Maatschappelijk Werker

Als maatschappelijk werker luister ik naar wat er gaande is en kan ik helpen bij het structureren en verhelderen van hulpvragen.

Het wonen in het buitenland heeft me gevormd tot een persoon die geïnteresseerd is in diverse culturen en dan vooral hoe de heersende normen en waarden van een land invloed uitoefenen op de maatschappij en haar burgers. Hierdoor heb ik een maatschappijkritische visie ontwikkeld en begrijp ik, denk ik, goed hoe lastig het kan zijn om alle regels en wetten van de overheid te kennen en als burger te weten waar je terecht kan voor hulp.

Voor mijn cliënten wil ik een ondersteunende basis vormen waar ze met al hun vragen terecht kunnen en weten dat er geen oordeel volgt maar een open blik en een luisterend oor. Dat ik kan helpen bij het structureren van hulpvragen en de cliënt zowel praktisch als psychisch kan ondersteunen in het proces.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten