Stephan Janssen

Stephan Janssen

(school) maatschappelijk werk

Ik probeer jou te ondersteunen bij je moeilijkheden en help je bij het maken van nieuwe keuzes die tot verlichting van je zorgen moeten leiden.

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik 3 dagen werkzaam (maandag/woensdag/vrijdag)  bij Leeuwenborgh opleiding en bestaat mijn werk vooral door het voeren van gesprekken met leerlingen die problemen ervaren. Samen met de leerling en school en andere betrokkenen zoeken we naar oplossingen zodat de leerling weer verder kan.

Als maatschappelijk werker ondersteun ik hulpbehoevende mensen maar werk ik ook preventief samen met andere collegae (intern en extern) om het welzijn van de bewoners van Noord-oost te vergroten door middel van individuele contacten met bewoners en met al reeds bestaande burgerinitiatieven.