Sonja Nix

Sonja Nix

(School) maatschappelijk werker

Ik ben een aantal jaren werkzaam als school maatschappelijk werker. Inmiddels diverse opleidingen gevolgd gericht op hulpverlening aan kinderen/jongeren en jongvolwassenen o.a. Kids-skills, Oplossingsgericht werken, Kind en Gezinscoach, Creatieve Therapie, Yucelmethode en vele andere methodieken. Ik maak snel contact en bouw op natuurlijke wijze een vertrouwensband op met een jongere. Ouders worden bij start van de hulpverlening betrokken. Gezamenlijkheid, samen optrekken, is van belang voor het succes van de hulpverlening.

Als school maatschappelijk werker ben ik op dit moment werkzaam voor de scholen, BS Dynamiek, BS J.F. Kennedy, BSO De Talententuin, St. Joseph en VMBO Maastricht.

Schoolmaatschappelijk werk

Met de meeste kinderen binnen de basisschool gaat het gewoon goed, maar sommige kinderen vallen op, omdat zij zich niet prettig voelen. Zo’n kind is bijvoorbeeld erg druk in de klas of heeft vaak ruzie met andere leerlingen.

Of is heel stil en teruggetrokken en heeft geen vriendje of vriendinnetje.

Een oorzaak kan zijn dat het kind last heeft van problemen die zijn ontstaan door bijvoorbeeld een scheiding of een andere ernstige gebeurtenis die veel invloed heeft gehad op de gezins- situatie en het leven van het kind. Een kind uit zijn gevoelens op verschillende manieren.Als een kind problemen heeft kan het voorkomen dat zich dit uit door verminderde resultaten op school, door afwijkend gedrag, bijvoorbeeld een agressieve of juist introverte houding.

De school zal zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak is van de moeilijkheden en met u als ouder/verzorger overleggen wat de beste aanpak is. Soms is de oplossing niet gemakkelijk te vinden en heeft het kind een ander soort hulp nodig dan de school zelf kan bieden.

De school, het kind en/of u als ouder/verzorger kan in deze situatie contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

Wat kunt u verwachten van het schoolmaatschappelijk werk? Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. De schoolmaatschappelijk werker zorgt ervoor, samen met de school en u dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over aard en oorzaak van het probleem van uw kind op school. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker advies, ondersteuning en mogelijk kortdurende hulp aan u en uw kind bieden.

En indien nodig kunnen u en/of uw kind begeleid worden naar andere vormen van hulpver- lening. Schoolmaatschappelijk werk is een onderdeel van de Zorgstructuur binnen de school en werkt samen met de school aan een goed schoolklimaat. De aangeboden hulp door de schoolmaatschappelijk werker is vertrouwelijk en gratis.