Sjef Zwackhalen

Jeugdopbouwwerker

Als jeugdopbouwwerker probeer ik goede contacten te onderhouden met de jeugd maar ook met hun omgeving.

Ik probeer in te spelen op hun belevingswereld en behoefte.  Ik probeer de belangen van jeugdigen te behartigen maar doe daarin ook een beroep op hun eigen kracht. Jeugd kan meedoen, hun kwaliteiten benutten en hun talenten ontdekken of verder ontwikkelen. Ook probeer ik een verbinding te maken naar andere buurtverenigingen om een goed pedagogisch klimaat te bevorderen. Een wijk creëren waar jeugd zich prettig voelt en waar vele kansen liggen die van invloed zijn op hun verdere toekomst.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten