Rosy Teuwen

Rosy Teuwen

Projectmedewerker No Credit, Game Over!® Opbouwwerker

No Credit, Game Over!® is een interactief stadsspel dat jongeren (tussen de 16-19 jaar), in beweging brengt rondom een maatschappelijk relevant thema, namelijk schulden. Dit doen we i.s.m. het voorgezet onderwijs in Maastricht en Heuvelland en diverse organisaties en diensten (commercieel als non-profit).
In opdracht van de Gemeente Maastricht wordt het stadsspel No Credit, Game Over!® uitgevoerd door gecertificeerde werkers van Trajekt.A S_U+G Serious Urban Game® is ontwikkeld door [ew32] te België.

No Credit, Game Over! is een project en geregistreerd merk van Lieve Achten voor [ew32]. 
S_U+G Serious Urban Game is een project en geregistreerd merk van Lieve Achten voor TELMA BVBA.
Contact: info@telma.games