Nancy Janssen

Nancy Janssen

Maatschappelijk Werker Zuid-West

Heb je vragen of problemen?
Durf je vraag te stellen!

Je kunt bij ons terecht met vele uiteenlopende onderwerpen en vragen.
Om enkele voorbeelden van onderwerpen te noemen:
Financiën,
Opvoeden en opgroeien,
Relatieproblemen,
Huiselijk geweld,
Rouwverwerking,
Werk en inkomen.