Monique Claessens

Monique Claessens

Maatschappelijk werk Noord Oost, Schoolmaatschappelijk Werk

Werkzaam als maatschappelijk werker voor vragen op velerlei gebied.
Groepswerk 'In de put Uit de put'.
Schoolmaatschappelijk werk.