Marlies Weggemans

Marlies Weggemans

Maatschappelijk werker en Projectmedewerker laaggeletterdheid

Ik help je graag wanneer er vragen zijn waar je zelf niet uitkomt bv met vragen  over
- Relaties ; Administratie (Klapperproject) ; Financiën ; Opvoeding (enkelvoudige hulpvraag); Werk en inkomen  Verlies en verwerking;  Vertrouwen en zelfvertrouwen ;  Eenzaamheid ; Huisvesting (Wij wijzen de weg, maar kunnen niet zorgen voor urgentie of voorrang en hebben geen woningen om mensen te plaatsen.)

Heb je vragen of problemen die je boven het hoofd groeien? Vaak helpt het dan als je erover praat met familie, buren of vrienden. Lukt dit niet dan is het goed om te weten dat hulp dichtbij is.
Ik werk graag vanuit het uitgangspunt van Positieve Gezondheid
Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 
https://mijnpositievegezondheid.nl/

Daarnaast zet ik me in voor Aanpak Laaggeletterdheid:
In Nederland wonen ca. 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder, die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Deze groep heeft ook vaak moeite met de digitale vaardigheden die in ons dagelijks leven nodig zijn.
Dat maakt ze kwetsbaar, leidt er toe dat mensen moeilijker kunnen deelnemen aan de maatschappij en zorgt voor minder kansen op de arbeidsmarkt.
In Zuid-Limburg ligt het gemiddelde aantal, in verhouding tot de rest van het land, hoog. Dit is de reden dat een aantal gemeenten en organisaties uit deze contreien, verenigd in de Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland, het initiatief heeft genomen tot een gezamenlijke aanpak.
De bedoeling is dat er op verschillende plaatsen in de stad, dichtbij mensen, in de buurten, in bibliotheken, buurtcentra en wijkservicepunten, laagdrempelige taalvoorzieningen gerealiseerd worden. 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten