Marit Rijk

Marit Rijk

Jeugdopbouwwerker Caberg/Malpertuis en Daalhof

Samen organiseren, creëren, uitvoeren en genieten!

Ik ben actief in de buurten Caberg, Malpertuis en Daalhof. Wil je meedoen met iets maken, iets bedenken, iets betekenen voor jouw buurt? Kom dan bij me langs!