Manuela van der Meijs

Manuela van der Meijs

Opbouwwerker jeugd en gezin, Jongerenwerker InBeeld

Doe geen afstand van je idealen, dan leef je misschien nog steeds, maar heb je opgehouden te bestaan

Soms weet je even niet meer wat je moet doen met het gedrag van je peuter, kleuter, met je kind of puber.... Dan is een luisterend oor of het krijgen van informatie en advies even fijn. In dat geval kan ik een persoonlijke afspraak met u maken. Ook in groepsverband kunnen we opvoedthema's bespreekbaar maken. Verder is het ook mogelijk om een bezoek te brengen aan de Speelpan. Daar kunt u andere ouders ontmoeten en samen spelen met uw kind. Indien er, om welke rede dan ook, thuis stress of spanningen zijn die invloed hebben op uw en uw kind, dan kunt uw kind en u  deelnemen aan de cursus Piep zei de muis.

Naarmate je als jongere ouder wordt, krijg je steeds meer rechten en plichten. Je mag steeds meer zelf bepalen. Dat is fijn, maar soms heb je daar iets van ondersteuning bij nodig. Ook kun je vastlopen op ander gebied door schulden, huisvesting, ruzie met je ouders of vrienden. Ook kun je te maken krijgen met sexting, loverboys etc. Ook dan kun je contact opnemen met mij. Samen bespreken we dan waarbij ik je zou kunnen helpen.