Madelon Claessens

Madelon Claessens

Opbouwwerker Jeugd en gezin

Vanuit de Heeg ben ik werkzaam als jeugd- en jongerenwerker en wil ik samen met mijn collega's de wijk een betere plek maken voor alle jeugdigen.

Sinds een aantal jaar ben ik jongerenwerker in de Heeg. Een jongerenwerker is er op de eerste plaats voor de jeugd in de wijk. Samen met mijn collega's proberen we ervoor te zorgen dat we contact hebben met de jeugd en er achter te komen wat de vraag is die ze hebben. Willen ze graag sporten, hebben ze hulp nodig bij hun huiswerk of hebben ze problemen op school of thuis? Wij gaan kijken hoe we ze kunnen door kunnen verwijzen, contact leggen met hun netwerk en of de ouders en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ze op een zo prettig mogelijke manier opgroeien in de wijk. Dit doen we vanuit de eigen kracht van de jeugdigen. Uiteraard kunnen we dit niet alleen, zo hebben we contact met diverse partners in en buiten de wijk. Omdat de Heeg een kinderrijke buurt is hebben we ervoor gekozen om als jeugdwerker deel te nemen aan het sociaal team. Ook verzorgen we voorlichtingen over bijvoorbeeld seksualiteit en of sociale media op basisscholen en middelbare scholen. Als u vragen heeft kunt u mij vinden in de Boeckel in de Heeg of op facebook!

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten