Senior Community Builder

Frans Keulen

Externe procescoördinator Zelfsturing

Spreek mij aan op zelfsturing-projecten; Burgerkracht