Elly Nijpels

Elly Nijpels

(School) maatschappelijk werker

Heb je als ouder vragen/zorgen over jouw kind neem dan contact op met mij!
Ook professionals kunnen mij benaderen met alle vragen omtrent een kind of jeugdige.

Heb jij als jongere vragen of zorgen over bijvoorbeeld iets op school of thuis mail, bel of stuur mij een whatsappje!

Vanuit Trajekt verzorg ik op een aantal scholen in Maastricht het schoolmaatschappelijk werk. Zowel ouders, leerkrachten/mentoren, als kinderen/jeugdigen kunnen met hun vragen en zorgen bij mij terecht voor ondersteuning, advies en /of kortdurende hulp. Als het nodig is zorg ik er ook voor dat er andere hulp geregeld wordt. Alles gebeurt in onderling overleg en met toestemming. Aanmelding voor een gesprek met mij wordt meestal geregeld via de interne begeleidster of de zorgcoördinator van de school, maar je kan me ook rechtstreeks benaderen. Samen gaan wij aan de slag om het juiste antwoord te vinden en hulp te realiseren.

Ik werk op de volgende scholen: