Ans Borro

Ans Borro

Opbouwwerker vrijwilligersondersteuning

Als vrijwilligerondersteuner ondersteun ik vrijwilligers in hun dagelijks taken van hun vrijwilligerswerk.
Voor de wijk De Heeg zijn dat de vrijwilligers van koffiehuis t Heegeneerke en voor het stadsdeel Zuid Oost zijn dat de vrijwilligers van de meer bewegen voor ouderen groepen.