Anja Schulpen

Anja Schulpen

Opbouwwerker / Rouw en verlies begeleider

Samen van jouw wijk en jouw straat een mooiere plek maken voor alle bewoners. Iedereen mag en kan meedoen en is welkom.

Samen met jou wil ik aan de slag in de buurt met alle ideeën die er zijn om de buurt, straat en de directe omgeving een fijnere plek  te maken. Het is voor mij van zelfsprekend om samen te bedenken wie er nog meer bij betrokken kan worden. Zodat jou idee een idee van meer mensen wordt. Ik heb door mijn ervaring gezien dat iedereen talent heeft en dat deze elkaar heel erg kunnen versterken. Je kunt mij ook vragen  wanneer er  problemen in de buurt zijn. Ik denk heel graag met je mee.

In mijn taak als rouw en verlies begeleider begeleid ik verschillende groepen, ouders, jongeren en kinderen met een verlieservaring. ( Partner, ouder (s), kind of andere dierbaar persoon.) Tijdens de bijeenkomsten kun je ervaringen, verdriet en emoties delen. Deze bijeenkomsten geven steun en leren het verlies hanteerbaar te maken. Het verlies weer leefbaar maken.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten