Voor de jeugd

Addie Redmeijer

Jongerenwerker/straatcoach

Jongeren opbouwwerker in Limmel/Nazareth.
Straatcoach in de gemeente Meerssen.

Begeleiding en ondersteuning van jeugdactiviteiten in Limmel/Nazareth.

Coachen van jongeren die zich in het straatbeeld bevinden.

Project preventie Uithuiszetting