Over ons

Nieuws van ons

Trajekt in het Nieuws, de Welzijnsvitaminen, Iedereen doet ertoe enz.

 

Iedereen doet ertoe 

Persbericht 

Rapport verkenner kritisch, maar opbouwend
 

Raad van Toezicht gaat gefaseerd plaats maken 

Maastricht - Iets na het middaguur is vandaag op de locatie van Trajekt aan de Gentiaanstraat door dhr. J. Spithoven een rapport met aanbevelingen overhandigd aan dhr. G. Reehuis, als voorzitter van de Raad van Toezicht opdrachtgever. 

De aanleiding: de gerezen crisissituatie na het onverwachte opstappen van interim-bestuurder dhr. J. van Balveren, begin november. Een groot deel van de organisatie vond dit onacceptabel, hetgeen resulteerde in een vertrouwensbreuk tussen de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen van Trajekt. Hierna is de interne onrust flink toegenomen, wat gesignaleerd werd door gemeentebestuurders. 

“Dhr. Spithoven heeft in zijn onafhankelijke rol gedegen werk afgeleverd. In nog geen vier weken tijd heeft hij tientallen gesprekken gevoerd met managers en medewerkers binnen Trajekt, en ook met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Hij kraakt in zijn rapport een aantal kritische noten en bevestigt dat er bij veel medewerkers gevoelens leven van onzekerheid, onvrede en onveiligheid. Het primaire proces, waartoe enkele jaren geleden een reorganisatie was ingezet, is nog onvoldoende doorontwikkeld. En de positie van het management verdient stimulerende aandacht. Maar bijvoorbeeld ook aan thema’s zoals talentontwikkeling zal gewerkt moeten worden.” 

In een videoboodschap aan het personeel wierp dhr. Reehuis een blik in de toekomst. “Mijn collega’s en ik gaan ons dit weekend nader buigen over het rapport, dat we overigens nog vanmiddag ter hand hebben gesteld aan de medezeggenschapsorganen. En via intranet is het in te zien voor onze medewerkers. Dát is open en transparant. Maandagavond hebben we buitengewoon overleg over het rapport en de daarin gedane aanbevelingen met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.” 

Cruciaal is dat de rust in de organisatie snel terugkeert. Dhr. Reehuis: “Daarom staat nu al voor ons vast dat wij als Raad van Toezicht zullen aftreden. Dat gaan we trouwens gefaseerd doen, want de continuïteit moet gewaarborgd blijven. Maar binnen maximaal één jaar zal er een geheel vernieuwde Raad van Toezicht zijn. Als voorzitter treed ik in elk geval als eerste af, uiterlijk op 31 december. Samen met een searchbureau en in afstemming met de medezeggenschap zal worden gezocht naar een onafhankelijke voorzitter. Dat zal ook gelden voor de interim-bestuurder, die zo snel mogelijk dient te worden aangesteld.” 

Dhr. Reehuis vervolgt: “Niet alleen omdat de governancecode dat gebiedt, maar ook omdat de organisatie sturing van binnenuit nodig heeft, hebben we dhr. Spithoven bereid gevonden om ter overbrugging de dagelijkse leiding over Trajekt te nemen. Zijn, overigens beperkte, mandaat loopt tot 1 februari. Het grote voordeel is dat dhr. Spithoven niet ingewerkt hoeft te worden en een stevige gesprekspartner zal zijn voor de adviseurs van gemeentewege, die al binnenkort met de organisatie komen kennismaken. Want ook de relatie met onze opdrachtgevers moet op punten verhelderd, verbeterd en versterkt worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dhr. Spithoven, aan wie we veel dank verschuldigd zijn, hiervoor een solide basis zal weten te leggen”. 

Maastricht, 8 december 2017 

- - - - 

Voorgaande artikelen:

Trajekt zet stevige verkenner in 19-11-2017 

- - - -

Wij brengen regelmatig een digitale nieuwsbrief 'Welzijnsvitaminen' uit
Klik hier om naar Welzijnsvitaminen te bekijken op de website en klik hier als je je wilt inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief

Ons lijfblad heet 'Iedereen doet ertoe'.
De naam spreekt voor zich: Iedereen doet ertoe in onze samenleving. Wil je de laatste editie(s) van ons blad bekijken? Klik dan hier om naar de initiatiefpagina van 'Iedereen doet ertoe' te gaan op de website. Wil je het blad thuis ontvangen? Stuur dan een mail met Naam, Adres en Woonplaats naar trajekt@trajekt.nl.