Over ons

Nieuws van ons

Trajekt in het Nieuws, de Welzijnsvitaminen, Iedereen doet ertoe enz.

12 maart 2018
Benoeming nieuwe Interim-bestuurder Trajekt

In zijn vergadering van 8 maart heeft de Raad van Toezicht van Trajekt besloten de heer Guido van den Boorn met ingang van 12 maart 2018 te benoemen als de nieuwe interim-bestuurder.
Deze benoeming is mede tot stand gekomen op basis van de positieve adviezen van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Guido van den Boorn gaat leiding geven aan de beoogde transformatie van Trajekt.

Persbericht d.d. 12 januari 2018

Belangrijke stap voorwaarts brengt rust terug in organisatie
Nieuwe Raad van Toezicht voor Stichting Trajekt

Maastricht – Gisteravond is bij Stichting Trajekt, de welzijnsorganisatie voor Maastricht en het Heuvelland, een nieuwe Raad van Toezicht aangetreden. Deze bestaat om te beginnen uit Hub Meijers, die de voorzittershamer hanteert, en dames Petra Dassen en Mariëlle Heijltjes. Het vierde lid is Marijn Rasenberg, die al deel uitmaakte van de oude Raad van Toezicht. Hij blijft de portefeuille Bedrijfsvoering behartigen.

Hub Meijers was eerder burgemeester en waarnemend burgemeester (van Onderbanken respectievelijk Beek) en vervulde ook na zijn pensionering in 2014 onder meer uiteenlopende commissariaten. Petra Dassen is sinds 2011 burgemeester van Beesel, waar zij een stevige reputatie als verbinder heeft opgebouwd. Mariëlle Heijltjes, tot slot, is als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Maastricht. Zij bekleedt er de leerstoel Leiderschap. Over dit onderwerp maar bijvoorbeeld ook over organisatiegedrag is ze een veelgevraagd spreker.

De nieuwe Raad van Toezicht is er in principe voor de duur van een half jaar. Hierna moet er een ‘echte’ Raad van Toezicht komen. De oude Raad van Toezicht bestond naast Marijn Rasenberg uit Ron Leenders en Corry Keulen, nadat op 31 december jl. al Guido Reehuis was teruggetreden.

De interim-Raad van Toezicht krijgt als belangrijkste taak het zo spoedig mogelijk aanstellen van een nieuwe (interim-)bestuurder; dit ter opvolging van de huidige interim-bestuurder, Joost Spithoven. Het implementeren van de verbeteradviezen zoals door hem op 8 december jl. neergelegd in een uitvoerig verkenningsrapport, zal voor de nieuwe toezichthouders en (interim-)bestuurder de opgave zijn die Trajekt sterker moet maken en ook in een rustiger vaarwater dient te brengen. Het vertrouwen dat de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad in de vernieuwde Raad van Toezicht hebben uitgesproken is daartoe uiteraard een belangrijke voorwaarde.

Maastricht, 12 januari 2018

- - - 

Voorgaande artikelen:

Rapport verkenner kritisch, maar opbouwend 08-12-2017
Trajekt zet stevige verkenner in 19-11-2017 

- - - -

Wij brengen regelmatig een digitale nieuwsbrief 'Welzijnsvitaminen' uit
Klik hier om naar Welzijnsvitaminen te bekijken op de website en klik hier als je je wilt inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief

Ons lijfblad heet 'Iedereen doet ertoe'.
De naam spreekt voor zich: Iedereen doet ertoe in onze samenleving. Wil je de laatste editie(s) van ons blad bekijken? Klik dan hier om naar de initiatiefpagina van 'Iedereen doet ertoe' te gaan op de website. Wil je het blad thuis ontvangen? Stuur dan een mail met Naam, Adres en Woonplaats naar trajekt@trajekt.nl.