Over ons

Missie & Visie van Trajekt

Visie
In de visie van Trajekt is eigentijds Welzijnswerk de basis van en voor het sociale domein in onze samenleving. Onze Welzijnsactiviteiten hebben een sterk preventieve werking. Ze zijn erop gericht om burgers zoveel mogelijk in staat te stellen zelf vorm te geven aan hun leven en leefomgeving en deel te (blijven) nemen aan de lokale samenleving.

Missie
Trajekt wil zich ontwikkelen tot een echte netwerkorganisatie die diep wortelt in gemeenschappen. Daarmee wil Trajekt haar veelzijdige palet van diensten zo dicht mogelijk bij en samen met burgers realiseren.
Met maatwerk realiseren wij sociale impact zodat kernen, wijken en buurten transformeren naar vitale gemeenschappen.
Onze ambitie is helder: “Waar mensen zijn, zijn wij”.


Trajekt wil het eigenaarschap van haar dienstverlening zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen.

Teams van professionals stellen we zo in staat met bewoners, opdrachtgevers en partners zelf vorm te geven aan hun werkzaamheden. Onze ambitie is helder: “sociale impact & inspiratie realiseren”.

Trajekt wil zich ontwikkelen tot een “maatschappelijke onderneming” die de oude slagzin “Ondernemen in welzijn” nieuw leven inblaast. Onze ambitie is helder: “Trajekt, de sociale partner in Zuid-Limburg”.

Het organogram van zelforganisatie zoals Trajekt dit ziet.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten