Mariaberg

Het team Mariaberg werkt in de wijken Mariaberg, Villapark, St. Pieter, Jekerdal, City, Brusselsepoort-Oost en Biesland. We werken vaak samen met andere organisaties, binnen het sociale domein. Het Uitvoeringsteam is actief met werkzaamheden, initiatieven en activiteiten onder andere op het gebied van:

  • Informatievoorziening en advies
  • Jeugdwerk
  • Maatschappelijk werk
  • Opbouwwerk
  • Opvoedingsondersteuning
  • Projecten