Malberg

Het team Malberg is actief in de wijken Malberg, Oud-Caberg, Lanakerveld, Bosscherveld, Boschpoort en Belvedère. We werken vaak samen met andere organisaties, binnen het sociale domein. Het Uitvoeringsteam is actief met werkzaamheden, initiatieven en activiteiten onder andere op het gebied van:

  • Informatievoorziening en advies
  • Jeugdwerk
  • Maatschappelijk werk
  • Opbouwwerk
  • Opvoedingsondersteuning