Maastricht

Voor de gemeente Maastricht en samen met andere organisaties werken we binnen het sociale domein. Wij doen dit veelal wijkgericht en vanuit zogenaamde Uitvoeringsteams. Per uitvoeringsteam kunnen de werkzaamheden, initiatieven en activiteiten verschillen. Kijk hiernaast voor de werkzaamheden de Trajekt per wijk uitvoert.