Limmel-Nazareth

Het team Limmel-Nazareth werkt in de wijken Limmel, Nazareth, Borgharen, Itteren, Beatrixhaven en Meerssenhoven. We werken vaak samen met andere organisaties, binnen het sociale domein. Het Uitvoeringsteam is actief met werkzaamheden, initiatieven en activiteiten onder andere op het gebied van:

  • Jeugdwerk
  • Maatschappelijk werk
  • Opbouwwerk
  • Opvoedingsondersteuning
  • Schoolmaatschappelijk werk