Maatschappelijke Beursvloer Maastricht & Heuvelland

Inschrijvingen van organisaties

Inschrijven als organisatie of vereniging
Naam Vraag Tegenprestatie
Green043 Bikepark

Wij zijn een sociaal maatschappelijke organisatie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met een interventie "Buiten Sporten met de BSO" van Sportimpuls. . Hiervoor hebben we via ZonMW een sponsoring ontvangen voor het ontwikkelen van dit nieuw programma. Voor dit programma zoeken we cosponsors en vrijwilligers om dit te kunnen realiseren.

Veel kinderen spelen en sporten te weinig en zeker buiten. Gevolgen zijn: overgewicht en een onbalans, waardoor veel kinderen slecht presteren op sociaal gebied en op scholen. In ons bikepark geven we met fietslessen kinderen de gelegenheid om hierin plezier te krijgen. Om dit te continueren en te professionaliseren, hebben we een interventie geschreven.
"Buiten Sporten met de BSO" is een nieuwe interventie van Sportimpuls, waarbij we drie doelen hebben:
-Opleiden van jong volwassenen die buiten de arbeidsmarkt (dreigen te) vallen tot gecertificeerde instructeurs. Dit is een nieuw programma en wordt samengesteld ism het Huis voor de Sport en de NTFU.
-Jonge kinderen via de BSO en via scholen leren om weer plezier te krijgen in buiten spelen en sporten. Hier gebruiken we ons bikepark met mountainbikes voor.
-Definitieve locatie voor een bikepark (mountainbiken en BMX'en) in combinatie met een outdoor sportpark, waar ook andere buitensporten uitgeoefend kunnen worden.

Voor bedrijven kunnen we teambuilding dagen organiseren, waarbij we zowel gebruik kunnen maken van de obstakels in het bikepark als het maken van buitenritten in de natuur.

Onze instructeurs leren de kandidaten de skills van het mountainbiken, waardoor er met veel meer plezier gereden kan worden. Competitie, uitdagingen, overwinnen van obstakels levert een groei van zelfkennis, zelfvertrouwen en anticiperend vermogen op. Met als resultaat een sterkere teamspirit.

360Zuid. Stichting voor Sociale en Maatschapplijke Innovatie

- Gebruik (bruikleen) van een ingerichte vergaderruimte, enkele dagdelen per maand.
- Uitbreiding Stichtingsbestuur.

- De Stichting 360zuid beschikt (nog) niet over de middelen om zich een vaste eigen werk- en vergaderruimte te kunnen veroorloven. Derhalve zijn we op zoek naar een Maatschappelijk Bewuste Onderneming of Maatschappelijke Instelling, die ons voorlopig onderdak zou willen bieden.
- De Stichting heeft een bestuur, dat de nu bestaat uit twee personen: Chris den Hamer (oprichter en voorzitter) en Anton ten Westenend (mede-oprichter en secretaris). We heben dringend behoefte aan personele uitbreiding van het bestuur met mensen, die zich willen inzetten (zowel theoretisch als praktisch) voor de verdere ontwikkeling van de Stichting. Een korte profielschets van de gezochte bestuursleden is te vinden op onze website: http://www.360zuid.nl/mededelingen-bestuur

De Stichting 360Zuid stelt zich ten doel om maatschappelijke meerwaarde te creëren door het faciliteren van maatschappelijke vernieuwing, het initiëren en coördineren van innovatieprojecten, het delen van innovatiekennis en door het verbinden van maatschappelijke actoren (burgers, politici, overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven).

Nadere invulling van te leveren tegenprestatie in nader overleg en naar behoefte vast te stellen.

AZC Maastricht

Activiteiten voor vluchtelingenkinderen in de Kerstvakantie.

Sportief, educatief, cultureel, sociaal en bij voorkeur gezinsactiviteiten, zodat oudere broers/zussen of ouders ook mee kunnen doen.

Rondleiding, vrijwilligerswerk, eigen inbreng!

Rondleiding door het AZC om de bewoners en het leven in een AZC beter te leren kennen. Ondersteuning (vrijwilligerswerk) bij een evenement of activiteit door bewoners. Of..... eigen inbreng!

Nova Vita Democratische school Maastricht

Bouwkeet of tuinhuis voor in onze schooltuin
Hout en bouwmateriaal voor schommelframe
Hout en materiaal voor klimwandje
Beton of betontegels voor varkenshok
Computers

We zoeken een bouwkeet of tuinhuis wat we in onze schooltuin kunnen neerzetten zodat leerlingen hier in kleine groepjes gebruik van kunnen maken. We willen er graag 1 of 2 banken en een tafeltje in kunnen zetten. Als we het kunnen verwarmen is dat mooi meegenomen.
We zijn ook op zoek naar een aantal ronde houten palen die lang genoeg zijn om een stevige schommel te bouwen. We hebben al ijzeren constructiepalen, maar zoeken nog hout voor het frame.
We zoeken een klimwand van 3*3 meter. Hiervoor zoeken we 9 houten platen van 1*1 m.
Beton of betontegels voor het maken van een vloertje in een deel van ons varkenshok.
De computers van school zijn verouderd. We zoeken betere computers, dit mag ook 2de hands zijn.

Vermelding op website / facebook
Mankracht
Workshop sociocratische besluitvorming
Taart of koekjes bakken

Vermelding als sponsor op http://novavita.school en/of op onze facebook pagina 1 of meer posts over het bedrijf wat ons geholpen heeft.
We kunnen met leerlingen komen helpen bij een activiteit.
We kunnen een workshop geven over sociocratische besluitvorming, oftewel besluitvorming met consent.
We kunnen iets lekkers maken om te komen uitdelen, denk aan taart, koekjes en cake.

Jiu Jitsu Vereniging Yamamoto Maastricht

Hulp bij het vinden van sponsoren en het aanvragen van subsidies.

Om de trainingsmaterialen van de vereniging te kunnen bekostigen en activiteiten buiten de trainingsuren te organiseren.

Workshops, teambuildingsactiviteiten, online en offline advertentieruimte.

In onderling overleg zijn een tal van mogelijkheden te organiseren.

Stichting Ragweek Maastricht

Promomateriaal + acties/materiaal voor een veiling

Wij zijn opzoek naar mogelijke sponsoren voor de Ragweek Maastricht. In deze week proberen wij zoveel mogelijk geld op te halen voor 2 zelfgekozen goede doelen. Om zo veel mogelijk geld op te kunnen halen zoeken wij zoveel mogelijk sponsoring met betrekking tot promomateriaal. Daarnaast zijn wij natuurlijk op zoek naar normale sponsoren en acties/materiaal voor onze veiling die elk jaar plaatsvind tijdens de Ragweek.

Vermelding/logo op site/fb/promomateriaal
Iets lekker maken voor de organisatie/bedrijf/Helpen met verbouwing/verhuizing
Helpen met verspreiding van flyers of iets dergelijks

Wij zijn een groep studenten die niet bang zijn om onze handen te gebruiken. We helpen jullie graag met eventuele verhuizingen/verbouwingen.
Daarnaast hebben wij met onze social media een vrij groot bereik onder studenten en kunnen dus als tegenprestatie berichten posten via deze kanalen. Daarnaast kunnen we een logo en/of naam benoemen op onze site of op ons promomateriaal voor de ragweek zelf.

Stichting Amalied

Binnenkort wil wij een start maken met de Amalied programma in Maastricht. Wij geven workshops aan kinderen tussen de 8-12 jaar oud over wetenschap, techniek en wereldburgerschap. Wat hebben wij nodig?
- Hulp met PR & Social media.
- Netwerk in Maastricht.
- Bedrijven waar we met de kinderen langs kunnen komen als excursie.
- Hulp met materialen: robots, wetenschappelijke kits, ipads enz.
- Professionals die nieuwe workshops willen ontwikkelen.

Wij staan open voor ook andere samenwerkingen waar wij misschien niet aan gedacht hebben.

Wat kunnen wij bieden?
- Teambuilding activiteit voor jullie organiseren
- Samenwerking x aantal keer op onze social media pagina en website posten
- Helpen met het organiseren van een event

Wij zijn een divers team met verschillende achtergronden en kunnen een leuke teambuilding activiteit voor jullie organiseren met de kinderen. Hebben ervaring in het organiseren van een evenement en zijn actief op social media.

Stichting Buurtplatforms Groot Heer

Wij zijn op zoek naar computers en instructeurs die senioren/buurtbewoners helpen met het omgaan met de moderne communicatiemiddelen ( Ipads,iphone en laptop).
Tevens zoeken we deskundigen mbt graffiti en onderhoud(kunstwerken) in de publieke ruimte om ons daarbij behulpzaam te zijn. Daarnaast kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken die in onze huiskamer de gastvrouw/heer rol op zich nemen. Verder zoeken wij ondernemers/organisaties die alleenstaanden/minder validen of ouderen een leuke middag willen bezorgen.

zie bove

Wij zullen uw bijdragen positief uitdragen binnen onze gemeenschap

zie boven

Joost van Eek. Doeltreffend, verbindende en duurzame zorg

Hulp bij acquisitie / ruimte om dagbesteding te geven / gratis hulp bij opstarten onderneming (voornamelijk gericht op financiële aspect)

Als starter ben ik op zoek naar organisatie waar ik mee kan samenwerken.
Mijn aanbod sluit geheel aan bij de maatschappelijke ''noden'' en WMO filosofie.
Tijdens ons netwerkgesprek zal ik mijn aanbod verder kunnen toelichten.
Ik kan héééél veel vrijwilligerswerk leveren op het gebied van groenonderhoud, klussen.
Alle eenvoudig uit te voeren vrijwilligerswerk zal door 4 personen met een matig of licht verstandelijke beperking (door mij gecoached) uitgevoerd gaan worden.
Daarbij richt ik mij op instellingen en doelgroepen die extra ondersteuning willen om (weer) volwaardig en naar alle tevredenheid deel te nemen kunnen nemen aan onze maatschappij.

Ik zoek hulp bij de financiële aspect /(acquisitie) van mijn startende ondermening

Vrijwilligerswerk (laagdrempelig en eenvoudig) verrichten.
Dit kan op allerlei gebieden zijn > reclame maken / flyeren / groenonderhoud / buurtpreventie / materiaal inzamelen / iets ophalen / honden uitlaten / voor ouderen iets naar mileupark brengen / eigen ideeën of wensen zijn erg welkom

Alles is bespreekbaar

JOGG Heuvelland

Wat kunnen partijen/verenigingen/organisaties betekenen voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Heuvelland?

Met JOGG Heuvelland willen we bereiken dat kinderen opgroeien in een omgeving waar de gezonde keuze, de normale en makkelijke keuze is. Hierbij willen we binnen verschillende settings aandacht vragen voor gezondheid. Op dit moment is het beweegvriendelijk maken van de schoolpleinen een speerpunt, zodat deze uitdagen tot bewegen en zo bijdragen aan een gezonde omgeving.

Gezonde werkvloer

In het kader van de Gezonde Werkvloer kunnen we samen met uw organisatie kijken hoe u als werkgever meer aandacht kunt vragen voor gezondheid. Daarnaast wordt u als partner van JOGG Heuvelland genoemd in onze uitingen.

JOGG Maastricht

Wat kunnen bedrijven betekenen voor JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) in Maastricht

JOGG Maastricht staat voor het creëren van een gezonde omgeving voor de jeugd waarin gezonde keuzes gestimuleerd worden. JOGG Maastricht werkt onder andere aan een sportief gezond klimaat in en rondom school. Eén van de acties die JOGG Maastricht graag wil ondernemen is het beweegvriendelijk maken van de schoolpleinen, zodat deze uitdagen tot bewegen en zo bijdragen aan een gezonde omgeving.
Wat kan uw bedrijf bijdragen in materiaal, middelen of menskracht?

de Gezonde Werkvloer, gezondheidspartners in het netwerk, uitstraling als PPS (publiek-private samenwerking) partner van een groot netwerk.

Als JOGG Maastricht kunnen we ondersteunen in adviezen en meedenken in het creëren van een gezonde werkvloer voor uw werknemers. Landelijk projectbureau JOGG heeft expertise hierin en kan samen met JOGG Maastricht met u meedenken.

Galaxy

Hebben jullie klaptafel en stapel stoelen

Voor het jongeren centrum zoeken wij klaptafels en stapelstoelen

Mogen ze zelf bedenken

Mogen ze zelf bedenken

Doorgeefwinkel: Mahatma Gandhi: 'Er is genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht'

Wij zoeken goed stookhout (noten, vuren, eiken wat lang brandt)om warm de winter door te komen. (10 m3 ongeveer)

De Doorgeefwinkel is afgelopen zomer door mijn collega vrijwilligers echt fantastisch verbouwd en wel 3x zo groot geworden. Daarom moest er een nieuwe houtkachel komen maar er is onvoldoende geld om stookhout te kopen. 19 nov is er dus ook een extra activiteit om geld binnen te halen maar...tja...wij geven 5 stuks weg...dus willen we nu niet ineens geld gaan vragen voor alles. Dus we zoeken een sponsor in hout of wat geld.

Vuurshow op afspraak van een van onze vrijwilligers.

Sandra een van ons, geeft een gratis vuurshow voor de sponsor of de werknemers van de sponsor. Ze danst hierbij bijvoorbeeld met een hoepel waar vuur aan brand, ee zevenarmige kaarsenstandaard in ieder hand, dansend, rondtollend, onderaan haar lange rok brand vuur. https://youtu.be/P-r-s-yBKlQ
Bij een vraag voor stookhout... leek ons wel passend. :)

Stichting Licht & Liefde

Graag een stand op deze beurs om onze stichting te kunnen presenteren.

Stichting ondersteunt in financiële zin blinden en slechtzienden in de provincie Limburg.

Toetsing van de aanvragen o.b.v. vooraf opgestelde inhoudelijke en financiële criteria.

Het doel is om blinden en slechtzienden volwaardig in de maatschappij te kunnen laten participeren.

NGO/Stichting Serve the City Maastricht

- een vaste uitvalsbasis in de stad (locatie)
- praktisch materiaal om mensen in nood te helpen (verf, klusmateriaal, voedseldonaties,...)
- busje(s) voor onze buurtdagen
- fundraising van onze projecten

Serve the City Maastricht is onderdeel van een internationale NGO. Als vrijwilligersorganisatie zetten wij ons actief in voor de burgers van Maastricht. Samen met een team enthousiaste vrijwilligers organiseren we projectdagen waarbij we op een heel praktische manier dienstbaar zijn voor onze stad. Dit doen we niet alleen, maar samen met de buurtbewoners, lokale welzijnsorganisaties, verenigingen en bedrijven. Wij verbinden mensen die elkaar in het dagdagelijks leven niet snel zouden treffen.

Zo organiseren we community dinners waarbij we gasten uitnodigen met een smalle beurs die beroep doen op de voedselbank, eenzame ouderen die genieten van gezelligheid. Wij organiseren we buurtdagen waar we buurtbewoners met elkaar laten verbinden door op een praktische manier er voor elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten en te helpen. We doen de tuin voor die oudere man die het zelf niet meer kan, verven de muren van de plaatselijke school, brengen afval aar het milieuperron en dit samen door en voor de buurt. Ook hebben we speciaal voor jongeren het project Ympact, een voedselinzamelpunt in de school van Porta Mosana, Sint-Maartenscollege en binnenkort ook UWC. Samen met de leerlingenraad en voedselbanken in Maastricht maken de leerlingen elkaar bewust van armoede in onze stad Maastricht door wekelijks een voedselproduct in te zamelen voor mensen in nood.

"Many people doing small things can make a big difference"

Sfeerimpressie: https://www.facebook.com/pg/stcmaastricht/videos/?ref=page_internal

- Wilt u als bedrijf of organisatie maatschappelijk betrokken zijn in de stad Maastricht? Wilt u verschil uitmaken voor de mensen in nood? Dan kunnen wij u helpen! Wij bieden projectdagen aan als teambuilding. Zo heeft uw team een leuke dag én maken zij verschil in Maastricht.

- Kan u helpende handen gebruiken? Wij organiseren buurtdagen waarbij we naast buurtbewoners ook organisaties helpen: een nieuwe lik verf op de muur, het schoonmaken van een ruimte,... je kan het zo gek niet bedenken.

- Wilt u graag verwend worden met een heerlijk diner? Wij organiseren Community diners waar u welkom bent om te genieten van een heerlijk diner, nieuwe contacten en dit in een huiselijk sfeer.

- Wilt u Ympact maken in onze stad?

- Wilt u de handen uit de mouwen steken en een verschil maken in onze stad? Join us!

Wij staan open voor alle ideeën. Hoe zotter, hoe beter.

Stichting Science and Industry

Projectondersteuning.

De stichting heeft diverse projecten in voorbereiding waaronder:
Organiseren van evenementen voor 2018 "Het Europees jaar van Cultureel erfgoed".
Opzetten van nieuwe Euregionale opleiding voor restaurateurs.
Het herplaatsen van industrieel erfgoed als monument.
Het maken en uitgeven van toeristische wandelroutes land industrieel erfgoed.
De stichting is op zoek naar ondersteuning voor deze projecten.

Lezing en rondleiding verzorgen langs industrieel erfgoed in Maastricht en een bezoek aan een bijzondere industriële locatie

Maastricht is de bakermat van de industriële revolutie in Nederland, iets wat vrij onbekend is. Wij hebben nu 3 industriële routes in Maastricht uitgezet die nu succesvol worden verkocht door o.a. het VVV.
Wij kunnen kunnen voor een groep van ongeveer 20 personen een bijzonder stukje geschiedenis vertellen en laten zien.

Stichting Science and Industry

xx

xx

xx

xx

Trajekt inzake Project Us Mobieltje

Project “Us Mobieltje” | Mobiele OntmoetingsPlek (MOP)

Vanuit de samenleving en ketenpartners ontvangen wij steeds meer nadrukkelijk het signaal dat er behoefte is aan het dichtbij de burger organiseren van kennis maken, ontmoeting en verbinding. Dit sluit aan bij de gedachte vanuit de gemeente dat er meer gewerkt moet worden vanuit een netwerk, een verbinding, een levend(ig)e sociale kaart.

Inspelend op deze behoefte is het idee ontstaan om een zogenaamde Mobiele OntmoetingsPlek (MOP) te introduceren. Het businessplan voor dit idee is momenteel onderwerp van onderzoek en verdere concrete uitwerking.

Voor de inzet van onze MOP kunnen wij de hulp en ondersteuning van het bedrijfsleven goed gebruiken. Hiermee kunnen we vraag- en aanbod gericht ondersteuning bieden aan de buurtbewoners in elke straat in elke wijk.

In plaats dat de burger op zoek moet gaan naar het juiste loket of organisatie, zoeken wij juist de burger op in zijn eigen leefomgeving. Laagdrempelig, toegankelijk en gericht op het verrijken van eenieders sociale kaart. De MOP is niet de vervanger van fysieke locaties en gebouwen, zij is aanvullend en kan dienen als voorportaal.

Wat hebben wij nodig? Voor onze “hardware” (de buscamper), hebben wij behoefte aan (ondersteunende) materialen:

- 2 werkende en recente laptops
- 2 werkende en recente tablets
- 4 (lichte) klapstoelen
- 1 klaptafel
- 1 verlengsnoer voor 4 electriciteitsaansluitingen
- 1 koffiezetapparaat zonder warmhoudplaat (met thermoskan) zoals de Melitta Single 5
- koffie/thee/bekers/suikersticks/melkcupjes of –sticks/koekjes (met logo van het betreffende bedrijf)
- het maken van magneetstickers voor deelnemende organisaties
- 1 prullenbak
- uniforme (promotie)jasjes/shirtjes met het logo van Trajekt en participerende bedrijven en organisaties
- gadgets die we kunnen uitdelen en die praktisch zijn voor de buurtbewoners

"Us Mobieltje" wordt ingezet door de gehele stad Maastricht en het Heuvelland. Reclame-uitingen op "Us Mobieltje" is mogelijk met behulp van magneetstickers; opvallend maar het is niet de intentie om er een "reclamezuil" van te maken. Wij denken aan een een magneetsticker op “Us Mobieltje” met de tekst: “Vandaag mogelijk gemaakt door:” + aparte magneetsticker met het logo van het bedrijf.

Naast de promotionele uiting op "Us Mobieltje" kunnen wij aanbieden:
Vermelding met naam + logo (+ hyperlink bij digitale media) op:
o de brochure's voor organisaties en burgers
o website Trajekt en de diverse sociale media-kanalen
o uitnodiging voor radio-uitzending Bij de Liewe
o t-shirt of jasje
o wij staan open voor andere ideeën en suggesties

Alles is Drama

locaties, regisseurs, techniek, logistieke diensten, promotiekanalen, artikelen, acquisitie, financiële bijdragen

Als studenten theatervereniging zijn we altijd op zoek naar locaties, mensen en materialen om onze producties en cursussen te maken en verbeteren. Verder hebben we voor onze producties altijd attributen en decor nodig. Wat dit precies is verschilt per productie, maar wie weet kunt u ons helpen!

workshops, entertainment, openingen, producties, vermeldingen

Ons netwerk van professionele regisseurs stelt ons in staat maatwerk te leveren voor workshops, optredens en andere vormen van entertainment bij bijvoorbeeld congressen en openingen. Daarnaast zal uw bedrijfsnaam natuurlijk op posters en onze website verschijnen als het om een bijdrage aan een productie gaat!

50 Plus café Wittevrouwenveld

Vervoer voor 25 senioren

De vrijwilligsters van deze 50+ groep hebben geregeld dat ze op 27 november of 18 december gratis de Fluwelengrot in Valkenburg kunnen bezoeken. Maar de grotten blijken met het openbaar vervoer niet bereikbaar voor senioren. Daarom zijn ze nu druk op zoek naar groepsvervoer voor 25 mensen.

Deelname aan een activiteit van het 50+ café.

De seniorengroep organiseert elke week een activiteit op maandagmiddag. Dit varieert van kienen en handwerken tot lezingen en uitstapjes. Er zit voor elke vrijwillige chauffeur wel iets leuks tussen. Ook hulp bij het gebruik van laptop of tablet is mogelijk.

Hoeskamer Limmel

Stoelen, 10 of 15 stuks.

In de Hoeskamer staan twee soorten stoelen. Een set compacte, lichte stoelen met een hol stalen frame. En een set lompe, zware houten stoelen. De vrijwilligers willen de houten stoelen dolgraag ruilen voor lichtere exemplaren. Want voor en na elke bijeenkomst moet er met de stoelen geschoven en gesjouwd worden. Het gaat om ongeveer 12 stoelen. De "nieuwe" stoelen moeten wel seniorvriendelijk zijn. Dus met armleuningen en beklede zitting.

Kiezen uit een stuk of 10 leuke vintage houten stoelen met orginele rode of groene bekleding, of een luxe koffieapparaat.

Wie 10 of 12 geschikte stoelen kan leveren, mag de houten stoelen mee nemen. Het zijn leuke retro stoelen met orginele groene of rode bekleding. In plaats van de stoelen kan de gever ook een koffieapparaat mee nemen. Er is een Philips Saeco Xsmall bean-to-cup espresso machine over, waarmee je twee kopjes koffie per keer kunt maken. Gebruikt, maar niet intensief.

Stichting boerderij daalhoeve

- Opknappen van ruimtes (schilderwerken, vloerbedekking, verlichting)
- Herstellen van plekken in de bestrating ( klinkers herleggen)
- Zoekende naar een aanhanger die mogelijks ergens overtollig is
- Restauratie hekwerk Lammergierstraat (frontzijde)

Zie boven onze optionele vragen, hetgeen ter tafel komt hiervan.

Wij kunnen een aantal dingen als tegenprestatie aanbieden:
- Terbeschikkingstelling van een vergaderruimte
- Verzorging van een etentje / personeelsfeest

Zie boven, als stichting / boerderij bieden wij nog andere mogelijkheden, andere mogelijkheden zijn bespreekbaar.

MooiMergelland.nl

Bekendheid geven aan MooiMergelland.nl

Wij zijn een ontmoetingsplek voor en door mensen, verenigingen en bedrijven in de gemeente Eijsden-Margraten. Een digitaal dorpsplein kun je zeggen.
We willen vooral Netwerken en Flyeren.

Ruimte op onze website.

Op onze website kun in contact komen met buurtgenoten voor het vragen of aanbieden van diensten en producten. Bedrijven en verenigingen kunnen hier hun aanbiedingen of evenementen kenbaar maken.

MEE zuid Limburg

delen van kennis/ uitbreiden van netwerk

/

/

/

SCM-Boxing

Geen vaste vraag, Organiseren in juni 2018 NK Boksen in Maastricht.
Zoeken officiele beveiligers, sponsoren (drukwerk) etc.

Geen vaste vraag, Organiseren in juni 2018 NK Boksen in Maastricht.
Zoeken officiele beveiligers, sponsoren (drukwerk) etc.

Advertentie in programmaboekje, Vip plaatsen, boksclinics etc.

Advertentie in programmaboekje, Vip plaatsen, boksclinics etc.

Stichting Met je hart MAASTRICHT

Wij zoeken vrijwilligers die een paar uurtjes per maand tijd hebben om datgene te doen wat ze leuk vinden. Betreft eenzame ouderen Maastricht. Uitnodigen van ouderen uit zelfde postcodegebied voor kopje koffie/vlaai /lunch etc bij deelnemende restaurants

Elk uurtje zijn we blij mee ook al kun je maar 1 x per maand, geen vaste tijden kun je zelf bepalen wanneer het schikt.

Een gezellige koffie ochtend met de ouderen en andere vrijwilligers. Of leuke lunch of museumbezoek met onze gasten. Veel dankbaarheid !

-

AZARO

Ik zou graag op die dag er bij willen zijn.

Ik zoek n.l. een ruimte om de dagbesteding voor kwetsbare doelgroep , in Maastricht West uit te voeren AZARO dagbesteding is gecontracteerd door gemeente Maastricht

Ieder week een prachtig boeket bloemen, die door de cliënten wordt samengesteld.

Wij hebben tot nu toe op dinsdag bloemschikken en kunnen dan een boeket bloemen maken als tegenprestaitie

BuurtNetwerk Veer Zien Malberg

Goedkoop of gratis drukwerk en drukwerk-bezorging

Wij benodigen goedkoop maar kwalitatief drukwerk èn bezorgers voor het wijkblad De Ruwaard welke vanaf januari 2018 weer zou moeten gaan verschijnen als ook voor het BuurtNetwerk zelf qua promotieflyers e.d.

Reclame in het blad De Ruwaard en/of op www.VeerZienMalberg.nl .
Verdere tegenprestaties bespreekbaar.

Reclame in het blad De Ruwaard en/of op www.VeerZienMalberg.nl .
Verdere tegenprestaties bespreekbaar.

Maastrichtse Activiteiten-Groep Servatius

Gratis zaal voor diverse activiteiten in Maastricht en omgeving.

Wij willen bordspeldagen/avonden en andere sociale evenementen organiseren binnen Maastricht en het liefst in de omgeving van Malberg/Malpertuis.
Daarmee beogen we meer samenhang in de maatschappij.
Daartoe benodigen wij een zaal die 5 tot 60 personen kan herbergen met stoelen en tafels.
Daarnaast is gratis parkeren een drempelverlagende factor en dus een must.

Hand- en spandiensten tijdens andere activiteiten.

Flyeren, inkomst-balie-bemensing, e.d.
Op de beursvloer kunnen wij dit uitleggen.

Stichting Wij Senioren

Ondersteuning, promotie, contacten, vervoer, samenwerking en geschikte ruimtes m.b.t. senioren gerelateerde vrijetijdsbesteding.

Alles dat bijdraagt aan het verbeteren, enthousiasmeren, informeren en realiseren van dag en vrijetijdsbesteding voor senioren.

Het organiseren van passende evenementen of activiteiten voor senioren.

Het invullen van een evenement of activiteit voor senioren. Binnen de mogelijkheden en know how van Stichting Wij Senioren.

LivingLifeOpportunities

wie wilt deelnemen aan Taskforce, om te netwerken voor fondsen, professionele expertise en middelen voor diverse projecten die we ondersteunen in Afrika, om voor kwetsbare kinderen en jong volwassenen specifieke doelen zoals (inclusief) onderwijs, skills

We ondersteunen diverse projecten in Zambia, op verzoek van lokale organisaties, waarbij we vooral inzetten op professionele expertise, innovatieve initiatieven en duurzaamheid te stimuleren, waardoor de kwetsbare kinderen en jong volwassenen ondanks een

* helpen bij het opzetten van een onderneming in Zambia, waar veel vraag naar is
* helpen bij plannen van een vakantie in Zuidelijk Afrika, accommodatie, auto en reis plannen
* advies mbt werkaanpassingen en goede werkhouding bij onderneming, bv goede

* Momenteel staat Zambia op een lijst van Min, Buitenlandse Zaken om het opstarten van een bedrijf te stimuleren, zakelijke en financiele ondersteuning wordt daarbij geboden. Door onze contacten in Zambia, al sinds 2004, kunnen we lokale partners vinden

ISK/EOA Maastricht

Wij zijn een school voor jongeren van 12-18 jaar die de Nederlandse taal moeten leren om in het reguliere onderwijs te kunnen instromen. Vaak gaat het om vluchtelingen. Wij zoeken (jonge) mensen die als buddy willen helpen om deze jongeren te helpen met h

Verder zoeken we werkervaringsplekken / stageplekken waar leerlingen werkvaardigheden kunnen opdoen.

Een gezellige avond met lekker eten en muziek

De jongeren willen met hun families graag hun gastvrijheid tonen met eten en drinken. als er genoeg belangstelling hiervoor is kunnen we een gezellige middag op school organiseren om dit te realiseren

KVW Maastricht

- pallets en hout voor de bouwspeelplaatsen (tussen de 200- 300 pallets per wijk) - vervoer van de pallets naar de betreffende wijk - afvoer van het hout of mogelijke opslag van de pallets - leveren van een container (afhankelijk van de locatie van de

Het KVW organiseert 2 a 3 x per jaar een 3-daagse bouwspeelplaats in de KVW-wijken.
Kinderen kunnen 3 dagen lang naar hartenlust bouwen met hout, hamers en zagen onder begeleiding van de vrijwilligers.
De kosten voor het verkrijgen van pallets, het ver

Promotie bedrijf en werkbezoek.

We vermelden bedrijven in onze flyers Bouwspeelplaats en bedrijven zijn van harte welkom om een dagje te komen kijken om te zien welk plezier kinderen beleven aan deze bijzondere activiteit.

Unicef Maastricht & Mergelland

Unicef Maastricht & Mergelland zoekt aansluiting of participatie bij evenementen in Maastricht of het Mergelland. Ideeën voor lokale goed-doel acties ( ook bij bedrijven ) zijn ook welkom. Doel : exposure / naamsbekendheid Unicef vergroten en goed-doe

Unicef Maastricht & Mergelland wil zich wat nadrukkelijker 'nestelen' in de
Maastrichtse en Mergelland-samenleving. De vrijwilligers van deze Unicef-afdeling organiseren al diverse activiteiten zoals een jeugdloop, Unicef Masters tennis etc. Nieuwe cont

Unicef Maastricht & Mergelland is bereid op aansprekende manieren voorlichting te geven aan organisaties, groepen en bedrijven over de doelstellingen en resultaten van Unicef. Door de naam Unicef te verbinden aan een evenement of bedrijfs-moment ( bijv. j

We denken dat organisaties of bedrijven met een evenement ook publicitair een meerwaarde kunnen ontlenen aan de verbinding met een goed-doel organisatie van naam en faam voor kinderen wereldwijd.

Droommoeders: de droomfabriek

Voor het project Droommoeders (voor jonge, alleenstaande moeders) zijn we op zoek naar organisaties die ons kunnen helpen met het volgende: - Kleding, modeshow, make-over jonge moeder: de jonge moeder in het zonnetje; - de jonge moeders in aanraking bre

N.v.t.

Tegenprestatie is afhankelijk van wat past bij de organisatie die in de vraag kan voorzien. Alles is mogelijk!!!

N.v.t.

Vereniging Buurttheater Mariaberg (BTM)

* kantoorartikelen
* kostuum- en decormaterialen
* opslagruimte in of nabij Mariaberg
* professionele steekwagen
* apparatuur geluidsversterking
* software voor bv. video- en tekstbewerking
* eten/drinken bij repetities en voorstellingen

BTM maakt en brengt sociaal-artistieke projecten via theatervoorstellingen van en voor gewone mensen, voornamelijk uit de buurt Mariaberg. Sjöld, over armoede, was de laatste succesvolle productie. Het lidmaatschapsgeld bedraagt Euro 1 per maand, kaartjes kosten 5 Euro. Dit om deelname van iedereen, ook mensen met een smalle beurs, mogelijk te maken. Alle financiële en immateriële bijdragen zijn welkome om door te gaan op de ingeslagen weg, een bijdrage aan de innovatie de sociale en culturele praktijk in Maastricht en omgeving.

* vermelding van bijdragen in de sociale media: nieuwsbrief, website en FB-pagina
* uitnodiging bijzondere sociale en culturele activiteiten
* gratis kaartjes voor voorstellingen
* presentatie BTM in instellingen en bedrijven (BTM op Maat)

Tegenprestaties in nader overleg te bepalen.

Tienerclub Trajekt

Workshop, materialen spel en sport, kaartjes voor MVV etc

wij werken met de Tieners rondom thema's zoals outdoor activiteiten, sport, enz

samen af te spreken

kunnen eventueel gaan flyeren met de Tieners.

Stichting wereldwijd

"WereldWijd kan steun gebruiken bij: 1. De werving van vrijwilligers met verschillende bekwaamheden zoals, techniek, Nederlandse taal, ondernemingsvaardigheden. 2. Het inzamelen van (afgeschreven) gereedschap, apparatuur en machines, computers. 3."

"WereldWijd kan steun gebruiken bij:

1. De werving van vrijwilligers met verschillende bekwaamheden zoals, techniek, Nederlandse taal, ondernemingsvaardigheden.

2. Het inzamelen van (afgeschreven) gereedschap, apparatuur en machines, computers.

3."

Rondleiding/vergaderconferentieruimten

"Rondleiding met lunch bij onze stichting in Eckelrade. Ook een mooi beginpunt voor een wandeling in en om het Savelsbos.
Ter beschikking stellen van vergader/conferentieruimte
"

DE KLUSSENBOX

Wij zoeken locaties waar wij onze flyers "levensloopbestendig maken van uw woning" kunnen presenteren of neerleggen; denk hierbij aan medische praktijken, ergotherapeuten, diëtistes, zorginstellingen, therapeuten, buurtplatforms, gemeenschapshuizen

"Woningaanpassing
Senioren wonen langer thuis in hun eigen vertrouwde woonomgeving.
Middels kleine aanpassingen, hulpmiddelen op maat of een verbouwing helpen wij u op weg naar een veilige en comfortabele woning. De Klussenbox staat garant voor vakkundi"

"Gratis advies ten aanzien van een woningaanpassing of badkameraanpassing.
Wij verloten 5 van deze adviesgesprekken ter waarde van 85,- per bezoek.
(Doelgroep Senioren vanaf 65 jaar.)"

"Het adviesgesprek vind plaats in de regio Maastricht/Heerlen/Sittard
Het bezoek omvat een eerste opname van de woning of badkamer.
Ter plekke geven wij adviezen tav veiligheid, struikelgevaar, brandveiligheid en woningonderhoud."

Trajekt project Adres Hoppers

Ik zoek voor een escaperoom enkele benodigdheden:
- Inrichting van verschillende kamers
- een gastvrouw om groepen jongen en hun begeleider te begeleiden door de escaperoom.

Hoogslaper incl. buro + stoel/stapelbed + apart bureau + stoel
• Beddengoed (dekbed + kussen)
• Kussens effen-kleur/met symbolen en-/of diverse teksten voor op bed of in luie stoel
• Wekker/klok
• Nachtlampje/bureaulamp/lichtketting aan de muur
• Posters voor aan de muur (thunderdome, tupac, filmposters)
• Nepplant, cactus/sanseveria
• Stuk neppizza/frisdrankflessen/glazen/bord en bestek
• School-/leesboeken (boekenrek)
• Schoolschriften/ordners
• Rugtas/sporttas
• Kast met kleding, schoenen (sneakers)/baseballcap
• Bureau-accessoires: brievenbakje/pennenbakje/etui met diverse pennen/potloden/post its/prullenbak
• Schoolagenda
• Opbergdozen
• Grote letters als versiering aan de muur
• Computer/laptop met facebookpagina
• Koptelefoon
• Knuffels?
• Vlaggenslinger met letters
• Prikbord met notities/ansichtkaarten/familiefoto’s
• Rapport met slechte cijfers
• Vloerkleed
• Skateboard/dartbord
• 2 Smartphones
• Sporttruitje/banner MVV?
• Stukje zeil en/of vloertegels voor op de vloer
• Raamkozijn met gordijnen/rolgordijntje met foto herkenbaar uitzicht

Bureaucratiewand
• Digid aanvragen
• Eigen administratie bijhouden
• Eigen huisarts/tandarts regelen
• Zorgtoeslag aanvragen, zorgverzekering regelen
• Huurtoeslag regelen
• Inschrijven vervolgopleiding
• Studiefinanciering / ov chipkaart regelen
• Aanmelden kamersites/woningbureau, eigen woonruimte
• Geld verdienen/bijbaan zoeken
• Begin met sparen, openen spaarrekening
• Uitvaartverzekering regelen
• goedkoop mobiel abonnement regelen
• inboedel- en wa-verzekering
• UWV
• Sociale dienst
• Sollicitatie brieven/CV
• Inschrijven gemeente
• Gemeentelijke belastingen
• Gas en elektra regelen
• WML regelen
• Tv/internet aansluiting regelen
• Blauwe enveloppen/cjb enveloppen
• Mijn overheid
• Inschrijven Werk.nl

Woonkamer
• Bankstel
• Poef
• voorzetkachel
• salontafel met kleedje
• schemerlamp met lampenkap
• staande asbak
• kroonluchter
• gordijnen
• “foute jaren 90” beeldjes/schilderijen/ bordjes voor aan de muur/vaasjes/hertengewei voor aan de muur
• Vloerkleed (fout schapenvachtje)
• Nepplant/cactus
• Kapstok staand/hangend met jas
• Zaklamp met verstopte batterijen?
• Behang

Nabespreekruimte
• Bankstel (zitplek voor personen)
• salontafel
• Koelkastje
• Folderrekje?
• Versnapering (fruit/koekjes) voor op tafel
• Wanddoek voor groepsfoto’s

-Vermelding van het bedrijf in decommunicatie naar externen
- op afspraak een escaperoom sessie als bedrijfsuitje

In overleg veel mogelijk

Te Gekke Buren

Ondersteuning (workshops of materialen) bij ontmoetingen in Maastricht binnen het Te gekke buren programma.

Entertainment, activiteiten en materialen voor kleine, alsook grotere groepen. Voor mensen met en zonder GGZ achtergrond samen. bv crea materialen, workshops of hulp bij pr zoals het samen met vrijwilligers maken van foto's van de activiteiten (in st Maartenspoort en andere wijken).

samen afspreken.

dit kan zijn flyeren, pr, meehelpen bij activiteiten bv kinderworkshops of ander idee.

Humanitas

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers of donaties van bedrijven

Bedrijven of organisaties zouden hun medewerkers in staat kunnen stellen of motiveren vrijwilligerswerk te doen (wij zoeken bijv. ondersteuning op gebied van PR en communicatie) of donaties kunnen doen.

Wij kunnen bijvoorbeeld medewerkers van bedrijven die in financiele problemen dreigen te raken ondersteunen bij hun administratie. Ook kunnen wij medewerkers ondersteunen die bijvoorbeeld een verlies hebben doorgemaakt. Deze zaken zouden kunnen leiden tot minder verzuim.

Zie boven

Huiskamer Oost-Maarland

Entertainment voor ouderen
Tuinmeubels (stapelbaar of opklapbaar)
Workshops
scherm/beamer
tafellakens/servies
activiteit t.b.v. opening huiskamer 15 januari a.s.

Zie vraag

Gebruik van sportvelden voor o.a. sportdagen, bedrijfsuitjes etc.., huiskamer
voor o.a. vergaderingen etc.., gebruik jeux de boules baan


zie tegenprestatie

Stichting Kenniscentrum Empowerment Maastricht/Heuvelland

Kantoormeubilair, (bureau)lampen, stoelen en tafels voor de lesruimten
Brei- en haaknaalden, naaimachine, voor de lessen creatieve vorming

Vanwege de toename van het aantal cursisten, hebben wij extra meubilair nodig
Tevens willen wij starten met een nieuwe groep waarin creatieve activiteiten worden gecombineerd met conversatie Nederlands

dagdeel gratis gebruik van vergader- en of lesruimte
Lunch voor 10 personen verzorgd door ons team van gastvrouwen
of in overleg

Onze locatie is gunstig gelegen in het centrum van de stad, dichtbij het centraal station Maastricht

Buurtnetwerk Like de Heeg

Sport hulp informatie / instructeur

Wij zijn een laagdrempelig sportgroepje gerund door vrijwilligers in buurthuis De Boeckel in de Heeg, Maastricht. Wij zijn op zoek naar een vrijwillige, ervaren sportinstructeur om ons te begeleiden met het opstarten.

Afhankelijk van de buurt kunnen wij flyers uitdelen/rondbrengen en bij het Heegeneerke mag 'n lunch genuttigd worden.

In overleg is redelijk wat mogelijk.

Tuttebelle & Batteraove Club vaan Nazareth

Opzoek naar ideeën voor spannende activiteiten, vervoer, computer, spelcomputers, multimedia speaker

Wij hebben twee groepen Tuttebele & Batteraove (5 t/m 9 jaar) en de Tuttebelle (10 t/m 15 jaar) voor deze twee groepen zijn wij opzoek naar ideeën voor spannende activiteiten, vervoer, computer & printer, spelcomputers, multimedia speaker

Reclame maken of andere vorm in overleg.

Wij plaatsen naam op Website, Facebook, rondbrengen van flyers of iets anders we komen er altijd wel uit.

Jokers vc Maastricht

Leenspellen en evt. Springkussen voor jeugdactiviteiten en vrijkaartjes voor evt. Zwembaden, mvv of dergelijke.

Voor onze jeugdactiviteiten zoals jeugdkamp, st. en piet activiteit en buitentoernooi zoeken wij leenspellen en springkussen om de jeugdigen in onze vereniging een onvergetelijke dag te bezorgen. Graag zouden we ze ook eens iets anders willen aanbieden dan alleen maar volleyballen in de sporthal.

Volleybal Clinics verzorgen.

Wij kunnen volleybalclinics verzorgen voor o.a scholen, zwembaden , bedrijven, AZC enz.

stichting Bureninitiatief

- interne verbouwing
- hulp bij ontwerpen interieur ivm verbouwing
- op orde brengen website
- schilderwerk na verbouwing

- netwerk vergroten/samenwerkingen

nader te bepalen

- gebruik spreekruimte/vergader locatie
- dineren op onze locatie

nader te bepalen

nader te bepalen

Flow Maastricht

Heb gehoord van het initiatief. Wil graag eens in de rol van projectcoördinator Flow oriënterend langskomen op 16 november.

Kan iemand uit het projectteam contact met mij opnemen om kennis te maken, de achtergronden en de ambities van de Beursvloer te bespreken?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

Achtergronden en meerwaarde initiatief Flow

Historie en aanleiding Flow. UItleg visie en programma Flow

Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapsruimte Bosscherveld

Kasten, stoelen, tafels, printer, kantoorbenodigdheden

Wij zijn het bestuur van een gemeenschapshuis dat volledig door vrijwilligers wordt gerund.
Voor de inrichting hebben diverse spullen nodig, ter vervanging of spullen die we nog niet hebben.

Aanbieden van ruimtes voor vergadering of feestje

Als tegenprestatie kan men bij ons ruimte huren tegen een gereduceerde prijs/of om niet (afhankelijk) van de aanbieding) voor vergaderingen en of de zaal voor feestje,

Stichting MaatjesProjekt Maastricht

Werk voor statushouders en juridische ondersteuning ivm arbeidscontracten

Wij helpen vluchtelingen bij hun integratieproces in onze regio met speciale aandacht voor statushouders

Nader overeen te komen

Nader overeen te komen

`t Heegeneerke

Oudere activiteiten

Bijvoorbeeld ouderen willen graag ouden liedjes zingen op woensdag middag

Vergader ruimte aan bieden
Of lunch

Wij bieden een ruimte om te komen vergaderen eventueel vooraf met lunch

Zonnebloem Maastricht

Computers
Laptops
vergaderruimte

wordt met matchaanbieder besproken

in overleg met matchaanbieder

wordt met matchaanbieder besproken

TeamUp / War Child

Gezocht: Vrijwillige sport- en spelbegeleiders voor gevluchte kinderen in Nederland in o.a. azc Weert, Echt, Sweikhuizen en Maastricht.

In het project 'TeamUp' bundelen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hun jarenlange expertise voor gevluchte kinderen in Nederland. ‘TeamUp’ biedt deze kinderen sport- en spelactiviteiten. Zo kunnen ze zich ontspannen, hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn. Dat is noodzakelijk om zich weer veilig te voelen.

Jouw profiel
• Heb jij een relevante opleiding of aantoonbare ervaring op het gebied van pedagogiek, onderwijs, sport, spel en/of bewegingsleer gericht op kinderen/jongeren?
• Ben je 21 jaar of ouder?
• Heb je ruime ervaring in het organiseren en uitvoeren van recreatieve activiteiten voor kinderen/jongeren?
Dan is het project ‘TeamUp’ iets voor jou.

Als vrijwilliger krijg je veel begeleiding en training, verdiepingstraining, supervisie, evenementen, reiskostenvergoeding, vergoeding VOG.

We laten ons verder verassen...

Kantelpub

Ik zoek vooruitstrevende, creatieve mensen die samen mij de Kantelpub willen gaan organiseren.

De Kantelpub is een methodiek/fysieke ontmoetingsplek waarin de burger centraal staat.
Kern woorden zijn: LEF, Delen en Creëren. Het gaat daarbij om de 3 M's: Meedoen, Meepraten en Meebeslissen.

Ik bied een gezellige proactieve werkgroep die samen met mij willen meedenken over het voortzetten van de Kantelpub. Samen kunnen we Maastricht laten kantelen.

De Kantelpub heeft al een pilot achter de rug. Nu wil ik deze voortzetten. Ter inspiratie kijk eens op onze FB-pagina: Kantelpub en wie weet ontwikkel jij je zelf tot Kantelaar in Maastricht.

CIOS Sittard

Samenwerking zoeken op het gebied van evenementen, stageplekken, gebruik maken van locaties enz. Eventueel een samenwerking waardoor we kosten kunnen verlagen voor onze skireis met de doelgroep niveau 2.

Om onderwijs op een zo interessant mogelijke manier aan te bieden willen wij graag "leren in de context" kort gezegd leren door te doen in het werkveld waar de studenten voor worden opgeleid.

Stagiares, "handjes", expertise op het gebied van events, een groot netwerk

Vraag naar de mogelijkheden, vraag naar ons netwerk

TaichiVitality Maastricht

Ondersteuning bij PR, flyering, netwerkcontacten uitbreiden en onlinemarketing.

Expertise en extra handjes.

- 2 maal 1 uur weerbaarheidstraining voor jongeren in leer-werktraject middels toepassing Taichi-MindTechnics methode van TaichiVitalityMaastricht
- 2 maal 1 uur Vitaal StressReductiontraining voor leiders/coördinatoren in vrijwilligerswerk.

Bijdrage aan vrijwilligers werk leuker maken en jongeren in hun kracht zetten.

Buurtnetwerk BBOOST

Wie kan ons helpen met het maken van 1000 flyers? We zijn bezig met het organiseren van een buurtactiviteit en willen buurtbewoners dmv die flyer op de hoogte stellen.

Zie boven

Als buurtnetwerk hebben we een buurthuiskamer als locatie waar als tegenprestatie gebruik van gemaakt mag worden. Het bedrag dat we normaal als huur vragen is dan onze tegenprestatie.

Zie boven

T36 Media

Wij zijn er ook bij. Met de waterbar en Sabine. Om zoveel mogelijk mensen en kinderen bewust te maken dat het heel goed is om vooral water te drinken. Komt goed.
Nico

Niet

Gratis water voor iedereen, met een smaakje!

Niet

Stichting Mosalira

Meubels, kantoormateriaal en diversen

tweedehands meubels van scholen

kleine hand en span diensten ( verhuizing klas , blad opruimen in de herfst, sneeuw vegen

tuinprojecten, kookcursus etc

Geusselt Sport

administratieve ondersteuning loonheffing
sponsoring, p.r. ondersteuning

In deze tijd dat de vrijwilligers schaars worden kan altijd door bedrijven hulp gegeven worden

Kan gratis ons clubgebouw gebruiken voor vergaderingen/sportdagen e.d.

Wij beschikken over een eigen groot clubgebouw dat alleen in de avond en weekends gebruikt wordt.

ROOOMS Maastricht

Sprekers, workshopleaders, coaches, presentatoren etc.

Bij ROOOMS bieden we onze ROOOMIES (huurders) een variatie van activiteiten en events aan, als onderdeel van de community. Naast thema-lunches, taart momentjes en vrijdagmiddag borrels willen we ook informeren. Hiervoor organiseren we graag workshops, masterclasses etc. Een mooie gelegenheid om je eigen kennis te delen, je bedrijf te promoten en je netwerk te verbreden.

Grote, multifunctionele ruimtes

Het aankomende jaar zullen we nog ruimtes leeg hebben, deze kale ruimtes zijn prima te gebruiken voor theatervoorstellingen, een team building activiteit, dansworkshop, etc.

VMBO Maastricht

Wie doen als school mee aan Alpe d'HuZes 2018. Wie kan er helpen om donatiegelden etc. te genereren of meehelpen leerlingen in het zonnetje te zetten door ze te laten ervaren wat een teamgevoel is.

Wie doen als school mee aan Alpe d'HuZes 2018. Wie kan er helpen om donatiegelden etc. te genereren of meehelpen leerlingen in het zonnetje te zetten door ze te laten ervaren wat een teamgevoel is.

Wij kunnen met het Alpe d'HuZes team helpen met activiteiten.

Wij kunnen met het Alpe d'HuZes team helpen met activiteiten.

VMBO Maastricht

Beschikbare stage plekken

Stageplekken op het gebied van Zorg & Welzijn en Groen

Aanbod stagiaire(s)

Lintstage of Blokstage

VmboMaastricht

Het versterken van ons leefstijl programma "hart-stikke"
te denken valt aan:
reclame/pr
communicatie
social media
t-shirts

Binnen ons leefstijl programma kunnen we hulp gebruiken.
Onze pr/reclame staat nog niet goed genoeg
communicatie moet veel beter

Het leveren van handjes
het kunnen uitvoeren van eenvoudige metingen door 4e jaar leerlingen
leveren van ruimte: gymzaal

Wij kunnen ruimte aanbieden in de vorm van onze gymzaal
wij kunnen ook leerlingen aanbieden die in staat zijn om eenvoudige metingen te doen
of leerlingen aanbieden die kunnen helpen bij divers activiteiten.

Kamers met Kansen

* schilder
* vloerbedekking woonkamer (brandwerend)
* meubels voor jongeren

* Bij KmK wonen 10 jongeren zelfstandig, de openbare ruimtes worden gezamenlijk gebruik. De woonkamer willen we graag "pimpen".

* uitnodiging voor de jaarlijkse feestelijke bbq samen met bewoners en buurtbewoners

* deze bbq wordt georganiseerd door jongeren die bij kamers met kansen wonen

Wie-Kent School Maastricht

Wij zijn op zoek naar beroepsexperts.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en stagiaires.
Wij willen onze naamsbekendheid vergroten.
Wij zijn op zoek naar bedrijven die kunnen helpen met de inrichting/verbouwing van een nieuwe locatie.

1. Wij zijn op zoek naar beroepsexperts die op zaterdagochtend beschikbaar zijn en samen met ons een programma willen samenstellen voor de tieners, zodat zij kennis maken met en iets leren over een specifiek beroep. Zo kunnen de tieners hun talenten ontwikkelen.
2. Wij zijn op zoek naar vrijwilliger en stagiaires die ons zouden kunnen ondersteunen tijdens de uitvoering van het programma op zaterdagochtend, die ons zouden kunnen helpen met het vergroten van de naamsbekendheid en/of die kunnen helpen met het verhogen van het aantal deelnemers.
3. Wij willen onze naamsbekendheid vergroten.
We zoeken iemand die ons kan helpen met pr-materiaal. Ontwikkelen van een website, ontwerpen van een logo e.d.
4. Wij zijn op zoek naar bedrijven die kunnen helpen met de inrichting/verbouwing van onze nieuwe locatie.
Verf, vloer, inrichting e.d.

Wij kunnen logo's plaatsen op de website e.d.
Wij kunnen visitekaartjes uitdelen.
Wij kunnen eventueel onze locatie ter beschikking stellen.
Wij kunnen met de tieners langskomen en ondersteuning bieden bij werkzaamheden.

Wij kunnen logo's plaatsen op de website e.d.
Wij kunnen visitekaartjes uitdelen.
Wij kunnen eventueel onze nieuwe locatie ter beschikking stellen.
Wij kunnen met de tieners langskomen en ondersteuning bieden bij werkzaamheden.

Stichting Trajekt, afdeling facilitair

teamdagen/etentjes voor personeel

afnemers van onze klussen en spullen zorgen voor een etentje voor het team facilitair.

Klussen. reprowerk, meubilair

Onze beheerder kunnen kliene klussen uitvoeren, er kunnen max 500 folders o.i.d. gedrukt worden, en er is een klein aanbod van meubilair (tafels)

Stichting Trajekt, afdeling facilitair

teamdagen/etentjes voor personeel

afnemers van onze klussen en spullen zorgen voor een etentje voor het team facilitair.

Klussen. reprowerk, meubilair

Onze beheerder kunnen kliene klussen uitvoeren, er kunnen max 500 folders o.i.d. gedrukt worden, en er is een klein aanbod van meubilair (tafels)

Stichting Buurtcentrum Sint Pieter

1. oplossing bedenken voor akoestiek
2. coordinatie voor ons nieuwe project :buurtcentrum als kloppend hart van de wijk
3. bouwtechnische hulp voor de binnentuin als ontmoetingsplek voor jong en oud

1. Het buurtcentrum wordt veel gebruikt door senioren. Wiens oren soms een" beetje" nalaten. De galm in de zaal versterkt daardoor de hoorploblemen van onze bezoekers. Een akoestische oplossing is een grote wens...
2. Ieder donderdag is sinds oktober open huis. Veel vrijwilligers hebben zich opgegeven als gastheer- en vrouw. De vrijwilligers binden aan dit project vraagt aandacht, organisatie, en ondersteuning. Naast het bijhouden van de inzet/rooster en verantwoording aan de subsidiegever. Kortom wij zouden zeer geholpen zijn met een coordinator voor enkele uren per week. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk.
3. Een werkgroep (Basisschool, kinderopvang, buurtbewoners, Zonnebloem en buurtcentrum) ontwikkelt voor het buurtcentrum als kloppend hart van de wijk een binnen tuin. We hebben subsidie (Elizabeth Strouven)en een prachtig plan (Jo Willems, )Heer).Hulp en advies bij de inrichting van de binnen tuin zou zeer welkom zijn

enkele keren per jaar gebruik maken van ons buurtcentrum, zie onze website.....

In overleg kan gratis gebruik worden gemaakt van onze ruimte.

Pré-Tiener Club Daalhof

Wij als tienerclub zijn op zoek naar leuke en spannende activiteiten zoals karten, paintball voor kinderen, klimmen etc.

Wij staan voor een heleboel activiteiten open. Als het maar leuk, actief en niet te ver weg is.

Reclame maken.

Wij zouden flyers kunnen rondbrengen of helpen bij het doen van klusjes. We zijn tussen 10-13 jaar oud.

VW Zuid lokatie Maastricht

stageplaatsen/geven van rondleidingen

Ik ben werkzaam als arbeidscoach voor statushouders bij VluchtelingenWerk en ben hiervoor op zoek naar plekken waar deelnemers stage kunnen lopen c.q. een rondleiding kunnen krijgen

VluchtelingenWerk begeleidt statushouders op het gebied van maatschappelijke begeleiding, juridische ondersteuning, inburgering en arbeidsparticipatie. Daarnaast zijn we een vrijwilligersorganisatie die al meer dan 30 jaar bestaat met meer dan 100 vrijwilligers. Op dit vlak willen we meedenken en werken aan de tegenprestatie.

nader in te vullen

Stichting Feel Good Connected

Een 'laagdrempelige' kantoorruimte

Omdat wij nu op flexplekken werken, maar er blijkt behoefte aan een centraal punt voor de verschillende projecten die wij hebben.

MVO. Een fotoshoot verzorgd door Peter de Groot, Een gesigneerde doos met potloden van Rapper Bluts van de Pikkatrillaz....

Ik zal het nog even inventariseren

Waterscouting Jan van Gent

Ruimte voor onderhoud en opslag

Ruimte van minimaal 7,5 bij 7 meter voor onderhoud van boren in het winterseizoen.
En een ruimte van minimaal 30 Vierkante meter voor opslag van onze kampeermaterialen.

Zeilen (bijvoorbeeld als bedrijfsuitje) of hand en spandiensten bij een activiteit.

We kunnen maximaal 25 personen meenemen om en dag te gaan zeilen op het grindgat bij Oost Maarland. We kunnen ook 10 tot 15 mensen leveren om bij een. Activiteit te helpen in het weekend.

Stichting Horizon (Onderdeel van Levantogroep)

Wij vragen vooralsnog niets

Onze ervaring met de beursvloer is dat de leukste en beste verbindingen pas op de beursvloer zelf ontstaan.

Kennis delen

Wij hebben een enorme bulk aan kennis over het vinden en vooral binden van vrijwilligers.
Daarnaast is er veel specifieke kennis aanwezig over hoe om te gaan met medemensen met een psychische kwetsbaarheid.

Terra Nigra

Producten, diensten, stageplekken ed voor onze leerlingen om ze een volgende stap te laten zetten in hun ontwikkeling.

Producten, diensten, stageplekken ed voor onze leerlingen om ze een volgende stap te laten zetten in hun ontwikkeling.

Daar komen we samen wel uit :)
We hebben volop handjes en diensten die we kunnen verzorgen met onze leerlingen. Groenonderhoud, reparatie, horeca...

Daar komen we samen wel uit :)
We hebben volop handjes en diensten die we kunnen verzorgen met onze leerlingen. Groenonderhoud, reparatie, horeca...

Praktech

Welke bedrijven kunnen onze cursisten werkervaringsplekken aanbieden?

De cursisten volgen diverse opleidingen bij Praktech. Om de cursisten extra ervaring op te laten doen, zoeken we naar bedrijven waar de cursist zijn geleerde vaardigheden kan oefenen en daarmee werkervaring opdoet

Uitvoeren van kleine productie werkzaamheden bij Praktech of klussen in het bedrijf

Nader te bepalen, kijken naar haalbaarheid door de organisatie

Stichting CNME Maastricht en regio

Afgedankte computers en i-pads ter beschikking stellen.

Stichting CNME Maastricht en regio werkt samen met Weelec, Relim, Stichting een Verantwoorde Toekomst en Vluchtelingenwerk Limburg in de stichting in oprichting De Computerbank. Hierbij worden afgedankte computers van bedrijven ingezameld en volledig gecertificeerd verwerkt. Deze computers worden beschikbaar gesteld aan vluchtelingen, ouderen en kwetsbare mensen. Hiermee dragen we bij aan de circulaire economie en ondersteunen we vluchtelingen en kwetsbaren in de toegang tot de digitale wereld.

Een adviesgesprek voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CNME verricht een quick-scan in een gesprek over hoe u duurzaamheid kan integreren in uw organisatie.

2hands@work

stichting 2hands@work bied mensen werkervaringsplek dmv het restaureren van oldtimers. Wat wij zoeken is andere ondernemers /zorgaanbieders om mee samen te werken. Vrijwilligers. Gereedschappen en klusmaterialen. Tekstschrijver.

Lasapparaat. Plaatmateriaal. Veiligheidsbrillen. Brandblusser. Lasdraad. Overals.

Staan open voor allerhande klusjes. Van auto wassen tot autoreparaties. Of nader te bepalen in overleg.

.

Pension Jekerzicht

Jongeren helpen met solliciteren

goed cv opstellen en solliciteren oefenen

zelfgemaakt gebak

inschrijven bij uitzendbureaus

Pension Jekerzicht

Kaartjes voor wedstrijden mvv,

Ontspanning voor jongeren die op Jekerzicht wonen.

Jongeren die bij ons wonen kunnen een klus uitvoeren.

BV rommel opruimen in het stadion.

KNHM Limburg / Kern met Pit

heb je een goed idee voor je buurt? schrijf je in voor Kern met Pit 2018

wij zijn op zoek naar burgerinitiatieven die projecten opzetten om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Zij kunnen meedoen aan de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit

Coaching, workshops, ingenieursdiensten, een geldbedrag van € 1000

Is je initiatief toegelaten, dan krijg je een vaste adviseur die je begeleid. Kern met Pit organiseert landelijk en regionaal niveau workshops op gebied van fondswerving, bedrijfsplannen, social media etc. Is je initiatief geslaagd dan krijg je een predikaat en een geldbedrag van € 1000. Tevens ding je mee naar de Limburgtrofee met een extra geldbedrag.

Mondiaal Centrum

ontwerp poster en flyer voor festival

ontwerper die ontwerp maakt dat gebruiksklaar is

naamsbekendheid via facebook/website poster en flyers gekoppeld aan El Dunya

zie boven

LVO Stagebureau Maastricht

Zoeken naar bedrijven waar de leerlingen van het middelbaar onderwijs Maastricht, hun Maatschappelijke en/of Beroeps Oriënterende stage kunnen volbrengen.

.

Bedrijven krijgen inzage in de opleidingen en kunnen makkelijk hun expertise kwijt.

Gastlessen, bezoeken en deelname aan fair in de toekomst (komende jaar)

Relim

- Computers / Laptops
-

/

Bv groenwerkzaamheden verrichten

/

Levanto

Sponsoring Wielrenploeg Levanto

We zijn op meerdere vlakken op zoek naar sponsors voor onze Wielrenploeg bestaande uit 11 deelnemers die een jaar lang zal gaan trainen om een tocht van 280 kilometer te gaan fietsen. Dit word in samenwerking met Radar gedaan.

Als tegen prestatie word er reclame op de kleding gedrukt, tevens word/kan er een reclame c.q. promotie film van u bedrijf gemaakt worden dat u zelf kan gebruiken ter promotie van u bedrijf door ons eigen filmploeg (LOT).

Als tegen prestatie word er reclame op de kleding gedrukt, tevens word/kan er een reclame c.q. promotie film van u bedrijf gemaakt worden dat u zelf kan gebruiken ter promotie van u bedrijf door ons eigen filmploeg (LOT).

Levanto

Hoe kunnen we elkaar als ketenpartners nog meer met elkaar samenwerken. Waar kunnen we de verbinding zoeken en vinden en meer gebruik maken van elkaars expertise.

.

Onze know how wordt over en weer ingezet....

.

MVV Maastricht

Flyeren + posters rondbrengen in eigen wijk

Flyers + posters (One Day Pro & MVV Bootcamp) rondbrengen in eigen wijk waar vereniging gevestigd is.

-Toegangskaarten voor een groep (jongeren)
- Deelname One Day Pro (1 dag MVV beleven als een echte prof)
- Deelname MVV Soccer Bootcamp (4 dagen MVV beleven als een echte prof) -Gesigneerde voetbalshirts die kunnen geveild worden

- 3 x 25 tickets (Noordtribune) voor een wedstrijd naar keuze (met uitzondering van beker, play-offs en derby’s)
- 5 x 1 plek in een categorie naar keuze (bambino’s – F – E – D – 5 t.e.m. 14 jaar)
– voorjaar 2018 - 2 x 1 plek – zomer 2018
- 3 x 1 gesig

Playing for Success

Workshops, kennis, materialen voor ruimte, sportmaterialen en themamaterialen.

Playing for Success is een programma voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We nemen deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten de school, MVV in de Geusselt, waar ze zo veel mogelijk positieve leerervaringen opdoen. Hier werken ze aan hun persoonlijke leerdoelen zoals samenwerken, meer zelfvertrouwen krijgen, luisteren en zelfstandig worden. Daarnaast komen ze in aanraking met verschillende sporten. Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld, ze dragen allemaal bij aan de WOW-factor die we willen overbrengen. Kinderen ontdekken op deze manier hun talenten.
Het hebben van kennis van het netwerk om ons heen geeft ruimte om de groei van de jongeren bevorderen, maar ook de groei van ons bedrijf. Materialen vragen wij om de WOW-factor te vergroten.

PR en MVV kaarten.

Als maatschappelijk project van MVV bieden wij een stukje PR van jullie 'goede daad'! Daarnaast nodigen we jullie van harte uit bij een van de mooiste clubs van limburg: MVV.

Toon Hermans Huis Maastricht

Vrijwilligers met organisatie talent.

In ons inloophuis hebben we vrijwilligers nodig, die een project kunnen organiseren, coördineren en de uitvoering aan te sturen aan de hand van een project plan en een draaiboek. Daarnaast wordt het project plan, na evaluatie aangevuld / aangepast.

gebruik van een ruimte in het THHM.

Als tegen prestatie stellen we de vergader ruimte ter beschikking voor een vergadering met een kan koffie/thee.

Koffie in loop Bellettsa

Wol,breinaalden,scherm voor de beamer,kopjes en schotels vrolijke kopjes.Mensen die ons kunnen helpen met de iPod werken,omdat we allemaal al iets ouder zijn.ee

Wij werken voor de Regenboogboom we maken knuffel dekens voor zieke kinderen.
We hebben stof nodig en wol om ze te kunnen maken.
Verder op zoek na mensen die senioren willen helpen met de iPod te werken.

Een lekkere pan soep maken.
Of een lunch voor 6 personen.
Potjes jam,en appelmoes zelf gemaakte,pompoen jam.

We nodigen de mensen uit op een donderdag middag de tweede of vierde donderdag van de maand.
En laten ze genieten van een heerlijke lunch,

Buurthuis Het Vrouweveld

Hulp bij de Buurttuin w.b. klussen: we willen graag een afdak bouwen en een berging voor het tuingereedschap

We zijn op zoek naar klussers die van gebruikt materiaal een afdak en een berging kunnen maken. Wellicht mensen van een klussenbedrijf...

Deelname aan een oergezellige Kienmiddag in ons buurthuis of een keer komen lunchen in ons eigen Café GEZOND! Andere optie: Ons huiskoor Les Dames Blanches inzetten om uw event muzikaal op te luisteren.

Zie boven. Diverse opties mogelijk in overleg!

In de Rooden Leeuw

Schilderwerkzaamheden, vervanging meubilair

Onze gang beneden met entree, trap en bovenverdieping zijn toe aan een professionele schilderbeurt. We zijn op zoek naar een schilderbedrijf die dit (gedeeltelijk) wil doen in het kader van Maatschappelijk verbindend ondernemen.

Een leuk bedrijfsuitje: Samen aan tafel of een Mandala tekencursus om eens buiten je comfortzone te komen.

Bij Samen aan tafel koken vrijwilligers een heerlijk driegangen menu. Je gaat aan tafel met onze vrijwilligers/ gasten (hangt af van jullie aantal) voor een lekkere maaltijd en een goed gesprek. Beleef In de Rooden Leeuw wanneer je deelneemt aan één van onze creatieve activiteiten. Prima als "mindfull"bedrijfsuitje!

Judoteam Maastricht

Laptoppen

Voor wedstrijd organisatie/administratie
Hout voor lambrisering 44x1,50 24x1,50 totaal 204 m2

Workshop

teambuilding Judo/zelfverdediging

Stichting Bibi

- bestuursleden-klusjesmanVrijwilligers kindactiviteiten

Stichting Bibi heeft niet de financiële middelen om betaald personeel aan te frekken. Naast de 2 beroepskrachten wordt gewerkt met vrijwilligers en stagiaiires.

Hetgeen redelijkerwijs van ins en onze gepaatste kinderen kan worden gevraagd.

Zie boven

Quiet Community Maastricht

Wij zoeken betrokken ondernemers die ook lawaai willen maken voor stille armoede en zich aansluiten bij de Quiet Community Maastricht.

Werk mee aan het verzachten van armoede en het versterken van empowerment. Jij als ondernemer kan makkelijk bijdragen aan “geluksmomenten” door een aantal keer per jaar kosteloos een aanbieding ter beschikking te stellen aan iemand die in armoede leeft (een product, dienst of "verwennerijtje"). In de wetenschap dat die aanbieding voor de volle 100% naar die persoon of zijn gezin gaat.

Lid worden van de Quiet Community Maastricht.

Exposure op www.Quiet.nl/maastricht. Publiciteit rondom QuietProof. We ontzorgen jullie zoveel mogelijk, door het maken van vouchers en het samen bepalen van de voorwaarden van jullie aanbod.