Wiekentschool Maastricht

Beroepsoriëntatie voor tieners!

Kijk snel op onze site:

WWW.WIEKENTSCHOOL.NL

 

De Wiekentschool biedt tieners een krachtige en persoonlijke basis voor een goede loopbaan in de toekomst. We zijn alles behàlve een gewone school. We richten ons meer op bewustwording van mogelijkheden en talenten. Beroepsoriëntatie speelt daarbij een belangrijke rol, waarbij de aandacht wordt gelegd op het opdoen van kennis, vaardigheden en competenties die voor de diverse beroepen nodig zijn.
Er wordt gewerkt met 2 groepen; Iedere zaterdag- en zondag komen gemotiveerde tieners van 10 t/m 14 jaar naar de Wiekentschool  om op aansprekende wijze kennis te maken met verschillende beroepen. De zaterdaggroep is voor gevorderde deelnemers, de zondaggroep is voor  starters dé ideale plek! Elke week presenteert een beroepsexpert zijn of haar beroep en als het mogelijk is nemen we een kijkje op de werkplek zelf. De expert kan deelnemers vooral ook zelf laten ervaren hoe het is om in hun ‘beroepsschoenen’ te staan. Zo komen deelnemers niet alleen veel te weten over beroepen zelf maar ook over eigen talenten en interesses.
Het totale programma duurt 2,5 jaar waarbij het eerste jaar vooral de praktische beroepen aan bod komen, het 2e jaar vindt verdieping plaats naar abstracte beroepen en het laatste half jaar ligt de nadruk op een individueel maatwerktraject.

Dit alles kunnen we niet bereiken zonder een team van enthousiaste begeleiders en vrijwilligers. Het team van de Wiekentschool helpt deelnemers om beter voorbereid te zijn op keuzes die gemaakt worden voor later. Bovendien maakt expertise van de vele beroepsexperts waarmee we werken dit team meer dan compleet!

De Wiekentschool is interactief, altijd leuk en leerzaam….. maar bovenal is de Wiekentschool de meest uitdagende en leukste manier om het weekend te starten!

 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten