Wie-Kent School Maastricht

Meer informatie

Wat is de Wie-Kent School Maastricht?
Iedere zaterdagochtend komen gemotiveerde jeugdigen van 10 t/m 14 jaar naar de Wie-Kent School om kennis te maken met allerlei verschillende beroepen. De Wie-Kent School is geen gewone school. De Wie-Kent School richt zich op bewustwording van mogelijkheden en talenten. Beroepsoriëntatie speelt daarbij een belangrijke rol. De aandacht wordt vooral gelegd op het opdoen van kennis, vaardigheden en competenties die voor diverse beroepen nodig zijn. Door in aanraking te komen met diverse beroepen krijgen jeugdigen een positiever beeld over hun eigen mogelijkheden en worden ze enthousiast voor een bepaald beroepenveld. De Wie-Kent School stimuleert jeugdigen om zich in te zetten voor school en hun eigen toekomst.
Deelname aan de Wie-Kent School is gratis. 

Hoe werkt de Wie-Kent School?
Élke zaterdagochtend, van 09.30  tot 12.00 uur, is er Wie-Kent School, behalve in de schoolvakanties! Een groep bestaat uit maximaal 15 jeugdigen. Elke groep heeft 2 à 3 vaste vrijwillige begeleiders van de Wie-Kent School en elk beroep wordt gepresenteerd door een beroepsexpert. Hij/zij geeft algemene informatie over het beroep en geeft praktische opdrachten die met het beroep te maken hebben. Beroepen worden aangeboden in thematische blokken, bijv. bouwen/ techniek/ avontuur/ kunst enz., van ongeveer 3 à 4 activiteiten per blok. Ook zijn er workshops die bijv. aansluiten bij het nog beter ontdekken van eigen talenten. Elk jaar geven tieners 2x een presentatie aan ouders en geïnteresseerden over alle nieuwe kennis en ervaringen!

Sponsoren
• De Wie-Kent School is afhankelijk van financiële steun en subsidies. Momenteel wordt de Wie-Kent School gesteund door het Elizabeth Strouven fonds.
• Organisatorische ondersteuning door Trajekt middels inzet coördinator-uren/ deelname in bestuur en daaruit voortvloeiende ondersteuning
• En vele andere bedrijven en particuliere beroepsexperts die een bijdrage leveren aan de lessen en modules van de Wie-Kent School.

Ben je geïnteresseerd in, of wil je je aanmelden voor de Wie-Kent School? Neem dan contact met:

Stichting Wie-Kent School Maastricht
Edisonstraat 4
6224GK Maastricht
KvK 14094198
06-10958897