Vroegtijdig signaleren van verwarde personen

Bijna 1 op de 2 mensen is op enig moment in zijn of haar leven psychisch kwetsbaar

Om meer begrip voor elkaar te krijgen en op tijd te signaleren wanneer het niet zo goed met iemand gaat, start Trajekt met het project Verwarde Personen, in samenwerking met sleutelfiguren uit de buurt. Met als doel vroegtijdige signalering van verwarde personen en het op gang brengen van een dialoog rondom deze thematiek.  

De media berichten vaak over de extreme voorbeelden. Dit is echter slechts een kleine groep. Ook de demente buurvrouw of een jong volwassene kan verward gedrag laten zien. Daarnaast is een verward persoon meestal niet 24 uur per dag verward en heeft hij of zij naast zijn ziekte ook een talent en een hele gezonde kant. 

Het project Verwarde Personen zet in op het informeren van sleutelfiguren in de buurt, zoals winkeliers, professionals, actieve buurtbewoners, buurtnetwerken en vrijwilligers. 

De informatievoorziening heeft als doel dat deze sleutelfiguren verward gedrag herkennen en zich bewust worden van het belang van vroegtijdig signaleren.

Een voorlichtingsfilm over deze thematiek moet inzicht geven in de diverse verschijningsvormen van verward gedrag en waar dit gemeld kan worden. Bedoeling is dat de film door zowel buurtbewoners als professionals in de buurten en wijken van Maastricht bekeken wordt. Na afloop vinden er dialoogsessies plaats. 

Bij vragen, neem contact op met   
Diana Ummels, projectleider Trajekt Verwarde Personen