Vreedzame Wijk Malberg

Kinderen en bewoners gaan op een vreedzame manier met elkaar om!

Met de vreedzame wijk willen we een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van de generaties kinderen op deelname aan de democratische samenleving. Die democratie valt of staat met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, zich verantwoordelijk te voelen voor de gemeenschap, open te staan voor verschillen tussen mensen, en op een vreedzame wijze conflicten op te lossen.

De Vreedzame Wijk is een succesvolle manier om een positief leef- en opvoedingsklimaat te creëren in een buurt of wijk. Duurzaam en in verbinding met elkaar. De vreedzame wijk methode is succesvol omdat we het hele proces samen met de andere betrokkenen in de wijk samen doen zoals: kinderen, ouders, professionele kindpartners (scholen, kinderopvang), ondernemers, individuele buurtgenoten, buurtverenigingen en de politie.

Vreedzame wijk is een methode, maar eigenlijk is het een gedachte en structuur die we op willen bouwen en een begrip dat een onderdeel wordt van de wijk zelf en de bewoners. Een manier waarop buurtbewoners, organisaties, verenigingen en buurtinitiatieven met elkaar omgaan en samenwerken.

De vreedzame wijk gaat over een positief leef- en opvoedklimaat waarbij de krachten in de buurt gebundeld worden en de talenten en de eigen verantwoordelijkheid van iedereen wordt aangesproken. 

 • Het Doel en met wie werken we Samen

  Door de krachten te bundelen van basisschool Kindcentrum Manjefiek (alle kindpartners in het kindcentrum), Trajekt en later van alle betrokkenen in de buurt, willen wij een bijdrage leveren aan het goed voorbereiden van kinderen op democratisch burgerschap. We willen burgers stimuleren om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, zich samen met elkaar verantwoordelijk te voelen voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat. 

  We bevinden ons in een tijd waarin wij/zij denken onze samenleving sterk beïnvloedt. We zien een toenemende mate van individuele meningen die geuit worden die zorgen voor conflict en een groeiende intolerantie onderling. We willen de  kinderen democratische burgerschapscompetenties aanleren. Daarbij hebben wij de totale opvoedingsomgeving van deze kinderen nodig; voorbeeld doet leven.

  We willen een verdere 2-deling/ polarisatie voorkomen en de vermeende meningsverschillen overbruggen. We richten ons op de silent -middle door de mensen te betrekken die “gewoon prettig willen samenleven”. Door deze groep mee te nemen in een beweging naar een meer leefbare buurt en door daar handen en voeten aan te geven, in verbinding met elkaar en middels de vreedzame wijk methode. We willen sociaal maatschappelijke participatie en eigen kracht bevorderen waarmee we bijdragen aan de positieve gezondheid van de burgers. We willen de leefbaarheid positief beïnvloeden door de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten. 

 • Agenda

  Geen agenda items gevonden.
  Alles bekijken
 • Heb je een vraag of opmerking?

  Voor vragen over de Vreedzame wijk Malberg bel of mail met:

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten