Voedsel-steunpunt De Boeckel

Een steuntje in de rug voor mensen met tegenwind...

Sinds het voorjaar van 2018 is er een klein voedselsteunpunt ingericht in De Boeckel. Dank zij de inzamelingen door jongeren ( JuuPu)in het Porta Mosana Collega hebben we een voorraadkast met houdbare producten. Dit steunpunt beoogt een klein steuntje in de rug te zijn, voor mensen met tegenwind

Vanuit de samenwerking in de zogenaamde Leergemeenschap Sociale Teams is er een samenwerking op gang gekomen tussen het jongereninitiatief JuuPu en het Sociaal Team De Heeg. In het sociaal team krijgen we vaak te maken met mensen die in (stille) armoede leven. Door de inzamelingen van voedsel en andere producten bij het Porta Mosana College en het UWV hebben wij een royale voorraadkast kunnen aanleggen. Mensen die incidenteel krap bij kas zitten kunnen bij ons terecht voor een tas met boodschappen. Mensen kunnen zich hiervoor melden bij het WSP - Sociaal Team, via de FB pagina van het Sociaal Team of via de Weggeefwinkel. Er zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten