Veilige Buurten Aanpak De Heeg

Samen werken aan een veilige en leefbare wijk De Heeg

Bij de Veilige Buurten Aanpak draait het allemaal om de eigen inbreng van buurtbewoners.
Samen wordt er gewerkt aan een leefbare buurt.

Het Veilige Buurten Team (VBT) hoort graag van de buurtbewoners wat zij belangrijk vinden en gaat hiermee samen met de bewoners aan de slag. Zo werkt het VBT schouder aan schouder met betrokken bewoners aan het verbeteren van de leefbaarheid in deze buurt.

Bij de Veilige Buurten Aanpak wordt er samen met buurtbewoners gewerkt aan een leefbare buurt. Het Veilige Buurten Team bestaat uit medewerkers van Handhaving, Trajekt, de wijkagent en de woningcorporaties Woonpunt en Servatius. Het team hoort graag van de buurtbewoners wat zij belangrijk vinden en gaat daar samen met deze buurtbewoners in een ondersteunende rol mee aan de slag.