Veilige Buurten Aanpak

Veilige Buurten Team Caberg Malpertuis Brusselsepoort West

Samen werken aan een leefbare wijk

Bij de Veilige Buurten Aanpak wordt er samen met buurtbewoners gewerkt aan een leefbare buurt. Het Veilige Buurten Team bestaat uit medewerkers van Handhaving, Trajekt, de wijkagent en de woningcorporaties Woonpunt en Servatius. Het team hoort graag van de buurtbewoners wat zij belangrijk vinden en gaat daar samen met deze buurtbewoners in een ondersteunende rol mee aan de slag.

  • Heb je een vraag of opmerking?

    In de Veilige Buurten aanpak werken de wijkagent, Toezicht en Handhaving, de woningcorporaties Servatius en Woonpunt samen met Trajekt aan een leefbare buurt.