Trajekt Nieuws

Info - Wie -Wat - Waar

Onze activiteiten en bereikbaarheid van onze medewerkers in de wijken en gemeenten.
Steunpunt Corona 043 - 350 40 40
Onze medewerkers zijn telefonisch, per mail of via soc media bereikbaar.
Een overzicht van de bereikbaarheid per wijk en gemeente.
In 'Trajekt- medewerkers op Facebook' staan de Facebookpagina's vermeld.
Initiatieven Landelijk, Lokaal en van Trajekt vind je in het menu links.

Basisregels voor iedereen

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt: 

Werk thuis tenzij het echt niet anders kan

Het advies blijft om thuis te werken tenzij echt niet anders kan.

 • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden.
 • Mijd de spits.
 • Een instelling of bedrijf kan 14 dagen gesloten worden wanneer de GGD heeft geconstateerd bij bron- en contactonderzoek dat de besmetting hier heeft plaatsgevonden.

Regels voor hygiëne

 • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Regels voor 1,5 meter afstand houden

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
  • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

Regels voor het vermijden van drukte

In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Draag een mondkapje

Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een niet-medisch mondkapje in de volgende situaties:

 • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden zoals:
  • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc.
  • Restaurants en cafés, theaters en concertzalen, wanneer mensen staan of lopen. Het mondkapje kan af wanneer mensen hebben plaatsgenomen op hun zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • In het openbaar vervoer kunt u een boete krijgen als u geen mondkapje draagt.

In de volgende situaties hoeft u geen mondkapje te dragen:

 • Tijdens het beoefenen van theater, dans, acteren of muziek in de vorm van een culturele uiting.
 • In het zwembad in het water (maar in de kleedkamer en voor begeleiders buiten het water wel mondkapje)
 • Als mensen die vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen.

Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken. Bekijk de voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje.

Regels voor testen en thuisblijven bij klachten

Iedereen die corona-gerelateerde klachten heeft dient thuis te blijven en zich te laten testen op het coronavirus. Zo kunnen mensen die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden. En mensen die positief testen op corona kunnen maatregelen treffen waardoor ze het virus niet verder verspreiden. Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze klachten hebben. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden.

Lees meer over het testen en de regels over quarantaine. Hier is ook een brochure te vinden die mensen hulp en ondersteuning biedt bij quarantaine.

Gezondheidsadviezen voor een goede weerstand voor iedereen

Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt te beschermen tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder vaak ziek. En als zij toch ziek worden, herstellen ze meestal sneller. Gezond leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Kleine aanpassingen maken al verschil. Hoe houdt u zichzelf gezond?

 • Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen.
 • Eet gezond en gevarieerd met veel fruit en groente.
 • Drink voldoende water.
 • Drink maximaal één glas alcohol per dag (en natuurlijk NIX<18).
 • Zet nu de stap en stop met roken. Kijk op Ikstopnu.nl voor hulp en advies. 

Meer adviezen staan op het Loket Gezond Leven (RIVM) leefstijl en COVID-19.

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen)

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden.

 • Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra voorzichtig en volg de basisregels goed op.
 • Alle verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen, worden geacht ten minste 1 bezoeker per bewoner te verwelkomen. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifieke situatie bepalen wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Daarvoor is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz.
 • Bij een uitbraak in een verpleeghuis worden medewerkers en bewoners wekelijks getest.
 • Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen.

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

Meer informatie over de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus:

= = = = 

Alle seinen staan op rood

column pag1

column pag 2

Klik hier op de pdf te openen.

= = = 

Trajekt Aktueel #3

Deze inhoud is uitgeschakeld totdat cookies zijn geaccepteerd

Jules gaat onderweg met de MOP (de Mobiele OntmoetingsPlek) in Maastricht en Heuvelland en praat met collega's over de afgelopen periode en hoe mensen in de buurten weer opstarten.

 

na1juli

= = = 

Trajekt Aktueel 2

Deze inhoud is uitgeschakeld totdat cookies zijn geaccepteerd

= = =

Trajekt Aktueel
Met deze video laten we zien hoe op dit moment de verbinding wordt gemaakt met de inwoners van Maastricht en Heuvelland. Dit kan alleen maar samen met alle zorginstellingen, netwerkpartners, vrijwilligers en actieve buurt bewoners. Deze film is tevens een middel om te laten zien waar inwoners alle ondersteuning in Maastricht en Heuvelland kunnen vinden.

Deze inhoud is uitgeschakeld totdat cookies zijn geaccepteerd

 

 • Officiële informatie van de GGD

  Onderstaand een link naar begrijpelijke, officiële informatie van de GGD over het Coronavirus https://www.pharos.nl/coronavirus/.

  In verschillende talen.
  Onder andere in het 
  Tigrinya, Arabisch, Engels en Turks. 
  Deze informatie wordt voortdurend geüpdate.

  Arabisch

  Tigrinya

  Turks

  Nog een aantal nuttige links:
  https://www.facebook.com/syriersgezond
  https://www.facebook.com/eritreeersgezond
  https://www.gezondinnederland.info/

 • Volg ons op Twitter

  Deze inhoud is uitgeschakeld totdat cookies zijn geaccepteerd
 • Agenda

  Geen agenda items gevonden.
  Alles bekijken
 • meer nieuws

  https://nos.nl/data/image/2020/03/31/640560/3200x1800a.jpg

   

   

  Zaterdag 14 maart

  Dagblad De Limburger

  artikel
  groter versie klik hier

  = = = 

  Mededeling Trajekt Meerssen 05 maart 2020

  in verband met onvoorziene omstandigheden voorlopig geen spreekuur maatschappelijk werk op donderdag in het gemeentehuis. Op maandags (uitgezonderd 9 maart) is er spreekuur in De Ketel, Past. D. Hexstraat 70 van 10.30-11.30 uur. Aanmelden is ook mogelijk via trajekt.nl of via 043-7630055 of via mail: Meerssen@trajekt.nl

  = = =

  = = =

  heb

  Bekijk hier het filmpje:

  Deze inhoud is uitgeschakeld totdat cookies zijn geaccepteerd

   

   

   

 • Berichten en regelingen Corona, oud

  Dinsdag 2 juni 

  Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

  Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van grote groepen tegen te gaan. De eigen verantwoordelijkheid van mensen is daarbij ook belangrijk. Vermijd drukte. Wanneer u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

   

  Groepen en samenkomsten vanaf 1 juni 12:00

  De algemene regel vanaf 1 juni is dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, met binnen maximaal 30 personen.

  • Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
  • Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
  • Voor samenkomsten in woningen geldt geen maximum aantal personen maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden.
  • In enkele gevallen kunnen er meer mensen bij elkaar komen in één binnenruimte:
   • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
   • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

  Lees meer

  = = =

  Woensdag 19 mei 2020

  Corona-aanpak: de volgende stap
  Nieuwsbericht | 19-05-2020 | 19:13

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

  Op dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona. De belangrijkste dingen leggen we uit.

  Stap voor stap mag er meer

  Vanaf 1 juni mag u meer dingen doen.
  Ook met andere mensen.
  1,5 meter afstand houden blijft gelden.

  Vanaf 1 juni contact met andere mensen

  Buiten

  • U mag buiten met andere mensen afspreken.
  • U moet wel 1,5 meter afstand houden.
   Mensen uit 1 huishouden mogen dichterbij elkaar zijn.

  Binnen 

  • Bij bezoek thuis moet u 1,5 meter afstand houden. 
   In huis en in de tuin.
  • In openbare gebouwen mogen 30 mensen met elkaar afspreken.
   Denk aan een vergadering.
   Mensen die daar werken tellen niet mee.
  • U moet 1,5 meter afstand houden.
  • Sportscholen blijven nog dicht.
  • Samen muziek maken zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten is misschien nog gevaarlijk.
   Hier is nog onderzoek naar.

  Vanaf 1 juni mag horeca open

  Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open.
  Er gelden wel regels:

  Binnen

  • Binnen mogen 30 gasten zijn.
  • U moet reserveren.
  • U moet aan een tafel zitten.
  • Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.
   Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.
  • U moet 1,5 meter afstand houden.

  Buiten

  • Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten.
   Als er genoeg plaats is.
  • U moet aan een tafel zitten.
  • U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.
  • Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden.

  Vanaf 1 juni mogen bioscopen, theaters en concertzalen open

  U kunt naar de film, het theater of een concert.
  Er gelden wel regels:

  • Binnen mogen 30 mensen zijn.
  • U moet reserveren.
  • Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.
   Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.
  • U moet 1,5 meter afstand houden.

  Op 2 juni gaan de middelbare scholen open

  • Op 2 juni gaan middelbare scholen open.
  • Het gaat om voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand.
  • Maar jongeren gaan nog niet allemaal tegelijk naar school.

  Nieuws voor andere scholen

  • Op 8 juni gaan de basisscholen weer gewoon open.
  • De buitenschoolse opvang ook.
   Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de opvang.
  • Op 15 juni beginnen met mbo, het hbo en de universiteiten weer.
   Ze gaan nog niet helemaal open.
   Ze beginnen met bijvoorbeeld examens en praktijklessen.

  Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in openbaar vervoer

  • In tram, bus, metro en trein moet u een mondkapje dragen.
  • Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
  • U kunt een boete krijgen van € 95 als u het mondkapje niet draagt.
  • Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht.

  Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als het niet anders kan.
  Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten.
  Houdt bij een halte of op een perron wel 1,5 meter afstand.

  Niet vergeten:

  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Was vaak uw handen met zeep.
  • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
  • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.

  Heeft u vragen over het coronavirus? Bel naar 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland belt u naar +31 20 205 1351. (informatie van de overheid, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap)

  maatregelen 19 mei 2020

  = = =

  Donderdag 7 mei

  De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen

  6 mei 19:30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

  De Nederlandse corona-aanpak om is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Lees meer over de basisregels voor iedereen. 

  Basisregels voor iedereen

  • Was uw handen
   • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
   • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
   • Was daarna uw handen
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
   • Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
   • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.

   • Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets.

   • Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan.

   • Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden

  Bekijk ook:

  Openbaar vervoer: niet-medische mondkapjes

  Niet-medische mondkapjes worden geadviseerd in het in het openbaar vervoer, omdat 1,5 meter afstand hier niet altijd mogelijk is en er geen check vooraf mogelijk is. Hiermee beschermt u andere reizigers. Met ingang van 1 juni wordt het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht.

  Niet-medische mondkapjes kunt u kopen of zelf maken.

  Thuisblijven bij verkoudheidsklachten

  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen kunnen soms wel werken (overleg met uw werkgever). 
  • Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over de leefregels thuis.

  Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid

  • Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.
  • Er wordt vanaf 11 mei op 1 locatie per GGD-regio een begin gemaakt met het beperkt toelaten van bezoek onder strenge voorwaarden. Vanaf 25 mei zal worden opgeschaald naar meer locaties. Het perspectief is dat in een volgende fase de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.
  • Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder, of mensen met een kwetsbare gezondheid.
   • Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die gering zelfredzaamheid zijn en een zeer beperkt netwerk hebben. Om een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene gezondheidsadviezen, zoals 1,5 meter afstand houden. Als deze vaste bezoekers verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, blijven zij thuis.

  Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
  • Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid buiten sporten en bewegen. Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.
   • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten en bewegen.
   • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten en bewegen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
   • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en professionals zoals buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

  maatregelen routekaart

  = = =

  Woensdag 22 april

  Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen op een rij.

  "Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf", zei premier Rutte over de maatregelen die hij vanavond bekend maakte. Minderjarigen krijgen binnenkort een deel van hun vrijheid terug, volwassenen moeten vooral nog even doorbijten. Dit zijn de hoofdpunten van de nieuwe coronamaatregelen:

  onderwijs

  Basisonderwijs weer open vanaf 11 mei

  "Deze maatregel maakt het leven van thuiswerkende ouders makkelijker", zo legde Rutte het besluit uit om het basisonderwijs en de kinderopvang weer open te laten gaan vanaf 11 mei. Basisscholieren kunnen dan de helft van de tijd naar school, zodat kleinere groepen mogelijk zijn. Hoe deze maatregel precies vorm krijgt, laat het kabinet aan de scholen zelf over. Organisaties voor buitenschoolse opvang moeten zich voorbereiden om deze kinderen daarna op te vangen. De rest van de tijd moeten leerlingen onderwijs op afstand krijgen, zoals nu.

  Voor het speciaal basisonderwijs en crèches gelden geen beperkingen meer, zij mogen gewoon weer open.

  Het voortgezet onderwijs wordt opgeroepen om na te denken over de uitwerking van een 'anderhalvemeter-school', het doel is om vanaf 2 juni weer open te gaan.

   

  sporten

  Minderjarigen en topsporters mogen weer samen sporten

  Sporten is gezond, en kinderen moeten kans hebben om bezig te blijven, zo verklaart de premier het besluit om de regels voor sporten te versoepelen. En dus mogen kinderen in de basisschool-leeftijd vanaf 29 april weer in groepsverband trainen, en recreatieve wedstrijdjes spelen. Competities zijn verboden, omdat hierbij ook gereisd moet worden. De kinderen moeten thuis douchen, en ouders mogen niet langs de lijn staan.

  Ook middelbare scholieren mogen weer in groepjes sporten, maar alleen als ze onderling 1,5 meter afstand kunnen houden.

  Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als ze daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die heeft vastgesteld.

  evenementen

  Evenementen verboden tot 1 september

  Evenementen vormen een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus, oordeelt het kabinet. En dus wordt het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht verlengd tot 1 september. Dit geldt ook voor professionele sportcompetities zoals de Eredivisie.

  geen verandering

  Zelfstandig wonende 70-plussers mogen bezoek ontvangen

  De premier noemde het niet tijdens de persconferentie, maar het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

   

  Wat verandert er niet? Contactberoepen en verpleeghuizen

  "De onzekerheden zijn te groot", aldus Rutte over contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten. We weten bijvoorbeeld niet of mondkapjes genoeg helpen tegen corona, zegt hij. En dus mogen deze beroepen nog niet uitgeoefend worden tot het nieuwe beslismoment, op 19 mei. Overigens geldt dit niet voor tandartsen en mondhygiënisten, zegt de premier: zij waren sowieso al gewend om zichzelf goed te beschermen.

  Ook in verpleeghuizen verandert niets: bezoek is daar voorlopig niet toegestaan. "Hier zit veel pijn en verdriet", erkent de premier. "Maar het is noodzakelijk onze kwetsbaren in verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen."

  basisregels

  Basisregels tot 20 mei: afstand houden, thuis blijven, handen wassen

  Op 20 mei komt het kabinet met een update, tot die tijd blijven de regels van kracht die het kabinet al meer dan een maand uitdraagt: blijf zoveel mogelijk thuis, ook voor je werk. Doe alleen boodschappen, en houd altijd anderhalve meter afstand. Was je handen zo vaak als je kunt.

  Premier Rutte beseft dat ondernemers graag weer aan de slag willen, en dat mensen elkaar weer willen opzoeken. Maar zijn mantra is voorlopig: "Eerst de volksgezondheid, en dan de rest."

  = = =

  Persbericht van de overheid 31-03-2020 

  Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

  Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

  Lees hier het hele persbericht

  Persbericht gemeente Maastricht d.d. vrijdag 27 maart 2020

  Gemeente Maastricht opent Steunpunt Corona

  Het is een onzekere tijd. Daarom helpt de gemeente inwoners en ondernemers om antwoorden te vinden op vragen in de coronacrisis. De gemeentelijke website en het callcenter van de gemeente zijn ingericht als Steunpunt Corona. Ze bieden feitelijke informatie over de maatregelen van rijk, veiligheidsregio en gemeente. Daarbij doet de website www.thuisinmaastricht.nl dienst als platform voor (hulp)initiatieven en activiteiten tijdens de coronacrisis.  

  Overzicht informatie
  Mensen worden in deze tijd geconfronteerd met talloze informatiestromen. Dat maakt het soms lastig om antwoorden te vinden. Met het Steunpunt Corona probeert de gemeente zo veel mogelijk overzicht te scheppen in die informatiestromen. Dat doen we via onze website www.gemeentemaastricht.nl. Bezoekers die er op de website niet uitkomen, of geen toegang hebben tot internet, kunnen met al hun vragen bellen met:

  (043) 350 40 40

  Maatwerk
  Inwoners en ondernemers hebben uiteenlopende vragen over diverse onderdelen. Op de website en telefonisch worden vragen zo veel mogelijk beantwoord of worden mensen doorverwezen naar de juiste informatiebron. Mensen die bellen met een hulpvraag worden gewezen op de diverse hulpinitiatieven of doorverbonden naar het Sociaal Team in hun buurt. De hulpverleners van dit team gaan dan met de vraag aan de slag. Het Sociaal Team is hiervoor 7 dagen per week bereikbaar.  

  Thuis in Maastricht: platform voor (hulp)initiatieven en activiteiten
  Maastricht is een sociale en saamhorige stad. Dat komt in deze moeilijke tijd nadrukkelijk tot uiting. Bewoners, ondernemers en culturele instellingen nemen tal van grotere en kleinere initiatieven. Thuis in Maastricht gaat ernaar op zoek en doet er verslag van. Bovendien fungeert het platform als digitaal podium voor sociale en verbindende initiatieven. De behoefte daaraan is immers groot.  

  Zo biedt Maastricht Marketing bijvoorbeeld de mogelijkheid om een praatje te maken voor mensen die zich eenzaam voelen. Een studentencollectief doet boodschappen voor mensen die de deur niet uit kunnen. Anderen bieden een hondenuitlaatservice aan. Al deze inititatieven worden gebundeld op Thuis in Maastricht, als onderdeel van het Steunpunt Corona. Sinds vandaag leest burgemeester Annemarie Penn-te Strake regelmatig een verhaal over Maastricht voorlezen, om de mensen die aan huis gekluisterd zijn, enig vertier te bieden.

  Wethouder Mara de Graaf (Wmo en Welzijn): “Het is hartverwarmend om zoveel initiatieven te zien in deze onzekere tijden. Het bewijst maar weer dat Maastrichtenaren graag voor elkaar klaar staan. Als gemeente willen we die initiatieven in ieder geval een podium bieden. Dat doen we op Thuis in Maastricht. Zo kunnen Maastrichtenaren in één oogopslag zien hoe ze hulp kunnen vinden of zelf kunnen helpen.”

  Initiatieven die vermeld willen worden of hulp hierbij nodig hebben, kunnen contact opnemen met het
  Steunpunt Corona via (043) 350 40 40 of steunpuntcorona@maastricht.nl.

  Thuis Agenda 
  Aangezien we de komende tijd letterlijk en figuurlijk thuisblijven en het bruisende leven in Maastricht voorlopig stil ligt, brengen we Maastricht naar de bewoners en iedereen die van onze stad houdt. De UIT-agenda vraagt op dit moment om een THUIS-agenda. Een overzicht waar de bewoners vanuit huis aan kunnen deelnemen. Met een voorleesuurtje, huiskamergesprekken, livestreams van culturele organisaties en nog veel meer. Ook daarin werken we nauw samen met Maastricht Marketing. 

  = = = 

  Dinsdag 24 maart 2020

  Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Er is geen ondergrens meer van honderd personen. Neem contact op met jouw Trajekt-medewerker in de buurt als je vragen hebt.

  en verder:

  anderhalve meter afstand

  Zondag 15 maart 2020

  Maatregelen Corona Trajekt 

  In Nederland gelden vanaf zondag 15 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het kabinet stelt een stevige aanpak voor. Trajekt sluit zich daarbij aan met onderstaande maatregelen. We maken dus een volgende stap en scherpen eerdere gecommuniceerde maatregelen aan. De maatregelen hebben een grote impact op ons werk. Het indammen van het virus is echter van groot belang en heeft dan ook een hoge prioriteit.  

  • Al onze groepsactiviteiten met ouderen, volwassenen en jeugd worden opgeschort tot 6 april
  • Tot 6 april zijn geen spreekuren op locatie
  • Cliënten met hulpvragen kunnen terecht bij hun contactpersonen van Trajekt of kunnen ons per mail (trajekt@trajekt.nl) of telefonisch bereiken (T 043 – 763 00 00).
  • De Buurtbrögke, De Kunstketels en De Speelpannen zijn gesloten.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten