Trajekt heeft nieuwe Bestuurder

Ward Vijgen

De Raad van Toezicht heeft tijdens haar vergadering van 20 november Dhr. Ward Vijgen benoemd tot nieuwe Bestuurder. Ward komt van Stichting Rubicon Jeugdzorg. Hij was hier vanaf 2010 Bestuurder. Rubicon helpt jeugdigen tot 23 jaar en diens opvoeders. Hij start op 1 januari 2019.

Ward is een verbinder en toegankelijk leider met bewezen veranderkundige ervaring. Op basis van transparantie in denken, spreken en doen kan hij een klimaat creëren waarin medewerkers kunnen excelleren en een uitdaging vinden om op een inspirerende wijze met hun vak bezig te zijn. Hij heeft naast een ruime bestuurlijke ervaring en een aantal bestuurlijke nevenfuncties ook ervaring met zelforganisatie. Net als bij Trajekt heeft bij Rubicon een omslag plaatsgevonden in het organisatiemodel. Dit heeft geresulteerd in een teamorganisatie met zelfverantwoordelijke teams.

Wij wensen Ward een heel plezierige tijd bij Trajekt!