Trajekt

Nieuwe Raad van Toezicht

Trajekt, de welzijnsorganisatie voor de gemeente Maastricht en de gemeenten in het Heuvelland heeft met ingang van 31 oktober 2018 een nieuwe Raad van Toezicht. Deze vervangt gefaseerd de huidige (interim) RvT. Hiermee is een volgende stap gezet in de organisatieontwikkeling die Trajekt op dit moment doormaakt.
De nieuwe RvT bestaat uit:

Beoogd voorzitter:
De heer Erik Wessels

Leden:
De heer Bert Dauven
Mevrouw Sandra Holtjer-Mols
De heer Rob Jacobs
De heer Joep Pattijn