Sterk Netwerk

Professioneel Netwerk en het Buurtnetwerk Heugemerveld

Heugemerveld heeft een professioneel Netwerk en sinds enige tijd ook een Buurtnetwerk. We werken aan korte lijnen over en weer.

Het maandelijks netwerkoverleg van de beroepskrachten werkzaam in de buurt werd laatst aangevuld met leden van het Buurtnetwerk. Een vruchtbare bijeenkomst

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten