Sjuif a-en in Heer

Ontmoetingsruimte voor en door buurtbewoners in Heer

Sjuif a-en is een initiatief van bewoners van Heer in samenwerking met Buurtnetwerk Heer.
Naar aanleiding van twee dialoogsessies met de Gemeente Maastricht ( Ouderenbeleid),Adviescommissie Senioren Maastricht en GGD-ZL (Positieve Gezondheid) ontstond de behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor iedereen in Heer.
Per 1 juni is in de Gerard Walravenstraat 92 A het inloophuisje voor de buurt geopend worden.

Trajekt ondersteunt dit buurtinitiatief op afstand.

Op dinsdag van 10.00 -14.00 uur en op donderdagmiddag van 14.00 -16.00 zijn er ontmoetingsactiviteiten. Samen met de bezoekers wordt er invulling gegeven aan de bijeenkomsten. Iedereen is welkom en deelname is gratis.