Samen delen

Bijeenkomsten rondom rouw

Heb je moeite met verlies en rouw na het overlijden van een dierbaar persoon, dan is er de mogelijkheid om je aan te melden om samen met anderen hiermee aan de slag te gaan. Dit is het groepswerk rondom verlies en rouw, na het overlijden van een dierbaar persoon! Het groepswerk bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten van 2 uur op de maandagmiddag / avond. Wij werken samen met het Toon Hermans Huis, In de Rooden Leeuw en Humanitas.

Na het verlies van een geliefd persoon, kan samen het verdriet delen, steun bieden

     Samen delen is herkenning
     Samen delen is erkenning
     Samen verwerken is rust vinden
 

Klik hier voor de folder

 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten