Quiet Community Maastricht

Wij maken lawaai voor stille armoede

Quiet Community, begonnen én succesvol in Tilburg, betrekt mensen in een armoedesituatie (gezinnen, kinderen) opnieuw bij (én ín) de samenleving. Door hen letterlijk lid (member) te maken van de gemeenschap (community) vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. We starten ook in Maastricht een Quiet Community. Basis is vertrouwen en zonder enige verplichting tot tegenprestatie!

Deze inhoud is uitgeschakeld totdat cookies zijn geaccepteerd

Trajekt gelooft in deze vernieuwende aanpak, het is een waardevolle aanvulling op bestaande armoedeprojecten in Maastricht. Zij levert 2 projectleiders om de Quiet Community Maastricht te bouwen  en op termijn over te dragen. Er is daarvoor een zelfstandig stichting opgericht. Het basisidee van de Quiet is om mensen vanuit vertrouwen te laten genieten van extraatjes om even los te komen uit de eigen situatie en kennis te maken met "de wereld". 

De stichting  Quiet Community Maastricht gaat ook hier mensen uit hun (armoede) isolement halen door hen structureel verwennerijtjes op maat aan te bieden (museum- en theaterbezoek, sportwedstrijd, dineetje enz.). Zij worden members genoemd.

Het 2e onderdeel is dat je als members elkaar ontmoet op de inloopdagen van de Community. Het 3e onderdeel is dat je door verwennerijtjes en inloop zelf verborgen of vergeten talenten gaat inbrengen en delen in de Quiet Community. Hierdoor groeit de sociale samenhang, wordt de weerbaarheid, de zelfstandigheid en zelfbewustzijn gestimuleerd (empowerment). Zo leren kwetsbare groepen in de samenleving met z'n allen samen verder komen. Dit heeft ertoe geleid dat members uit deze vicieuze armoedecirkel (niet deelnemen aan maatschappij, slechts basisbehoeften vervullen, schaamte, geen zelfvertrouwen) stappen. Zij (her)vinden hun waarde in de Quiet Community; komen uit het isolement, kunnen met lotgenoten sparren en brengen uiteindelijk hun eigen kwaliteiten in.     

De Quiet Community Maastricht trapt landelijk af op de dag van de armoede op 17 oktober 2017. Kijk op de agenda voor meer bijzonderheden.

Meer weten? Neem contact op met onze projectleiders Kees Smit, kees@quiet.nl of Mardoeka Christensen, mardoeka.christensen@quiet.nl.

Volg ons op Facebook of kijk op onze website. Samen maken we lawaai voor stille armoede!

 

 

 

 

 

 

 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten