Quiet Community Maastricht

Wij maken lawaai voor stille armoede

Quiet Community, begonnen én succesvol in Tilburg, betrekt mensen in een armoedesituatie (gezinnen, kinderen) opnieuw bij (én ín) de samenleving. Door hen letterlijk lid (member) te maken van de gemeenschap (community) vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. In 2017 is ook in Maastricht een Quiet Community gestart, met ondersteuning van Trajekt.

Deze inhoud is uitgeschakeld totdat cookies zijn geaccepteerd

Quiet heeft vier speerpunten:

  1. Vertellen
  2. Verzachten
  3. Versterken

Vertellen

Zeker, de economie trekt aan. Helaas profiteren mensen in een armoedesituatie daar nauwelijks van. Vergeef ons het cliché, maar de kloof tussen arm en rijk wordt er eerder groter op. Quiet vraagt structureel aandacht voor de armoede in Nederland. Via de ‘armoedeglossy’ Quiet 500, presentaties, nieuwsbrieven, lezingen, de actuele website, social-mediakanalen en artikelen en reportages in (samenwerking met) relevante media. De meest krachtige statements vind je in de verhalen die onze members vertellen over het roeien tegen de stroom in. Sowieso knap om de schaamte achter je te laten en je hele hebben en houwen ‘op straat te gooien’, maar nóg sprekender is de boodschap: kijk eens waar ik nu sta, ondanks alles. Dat vervult ons met plaatsvervangende trots.

Verzachten

Voor de duidelijkheid: ons netwerk van Quiet Community’s gaat de armoede niet uit Nederland verdrijven. Wat wél gaat lukken is dat we op lokaal niveau solidariteit stimuleren en saamhorigheid kweken. Door van sponsors een kleine inspanning, een klein offer, te vragen kunnen we mensen in een armoedesituatie het signaal geven dat ze gezien worden, dat er begrip is voor hun problemen. Een gevarieerd scala aan diensten, producten en ‘verwennerijen’ wordt via een digitaal platform aangeboden: van een gratis knipbeurt bij de kapper tot kaartjes voor een evenement of voorstelling, van een keertje uiteten tot een kinderfeestje. Dit zorgt er voor dat mensen die langdurig in armoede leven even kunnen ontsnappen aan de zorgen en stress. Het biedt een adempauze die soms zo hard nodig is om daarna weer stappen te kunnen zetten om het leven verder vorm te geven.

Versterken

Om volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij heb je nu eenmaal geld nodig. Voor mensen die dat structureel te kort komen ligt een sociaal isolement op de loer. Met alle gevolgen van dien: als je er niet bij hoort, is het een stuk moeilijker om je talenten te ontwikkelen en je zelfvertrouwen op peil te houden. Bij Quiet vinden we het belangrijk om zo’n situatie te voorkomen of te doorbreken. Hoe? Tijdens het inschrijfgesprek en de inloopochtenden van onze Quiet Community’s nemen we alle tijd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie en de mógelijkheden van een member. Door vertrouwen te geven en initiatieven te ondersteunen zien we keer op keer verrassende resultaten. Zo worden veel activiteiten vrijwel geheel gerund door member-vrijwilligers. Die ervaringen sterken hen om eventuele vervolgstappen te zetten: probleemaanpak, gerichte persoonlijke ontwikkeling, scholing, betaald werk.

Meer weten?
Neem contact op met onze Mardoeka Christensen (mardoeka.christensen@quiet.nl).

Volg ons op Facebook of kijk op onze website. Samen maken we lawaai voor stille armoede!

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten