Playing for Success Maastricht

Leren met een "WOW" factor

Playing for Success is een programma voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Bassischool kinderen
We richten ons op kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. We nemen deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten de school, de Geusselt, waar ze zo veel mogelijk positieve leerervaringen opdoen. Hier werken ze aan hun persoonlijke leerdoelen zoals samenwerken, meer zelfvertrouwen krijgen, luisteren en zelfstandig worden. Daarnaast komen ze in aanraking met verschillende sporten, zoals basketbal, trefbal, honkbal, American football, rugby en hockey. Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld, ze dragen allemaal bij aan de WOW-factor die we willen overbrengen. Kinderen ontdekken op deze manier hun talenten.

– 11 of 12 weken op de dinsdag of donderdag.
– Van 15.30 tot 18.00.
– Naschools programma.
– Selectie vindt plaats via school.
– Het leercentrum wordt geleid door een gekwalificeerde docent met ondersteunend personeel.
– Brengt de ontwikkeling van het kind in beeld.
– Sport en spel.

Voortgezet Onderwijs
Sinds 2016 zijn we met een groep uit het Voortgezet Onderwijs gestart. De leerlingen komen o.a. van de scholen Stella Maris en de Terra Nigra. Ze zijn bezig met hun persoonlijke leerdoelen en hebben het over hun toekomst. Wat willen ze later worden en wat moeten ze  hiervoor doen.

– 11 of 12 weken op de woensdag.
– Van 9.30 tot 12.30
– Tijdens school.
– Selectie vindt plaats via school.
– Het leercentrum wordt geleid door een gekwalificeerde docent met ondersteunend personeel.
– Brengt de ontwikkeling van het kind in beeld.
– Preventieve thema's.
– Sport en spel.

  • Aanmeldingen

    De leerlingen worden geselecteerd door de scholen. De juf of meester in samenwerking met de IB-er bepaalt dit. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis. Deelname is niet vrijblijvend. Bij de start worden contracten afgesloten met de leerlingen en hun ouders. Dit contract wordt weer ingeleverd op school en daarna naar de docent van Playing for Success gestuurd. Playing for Success stelt dan een dinsdag- en een donderdaggroep samen van maximaal 15 leerlingen per groep. De leerling krijgt vervolgens een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Op deze dag kunnen de kinderen kennis maken met ons, het programma en de andere leerlingen. Wanneer er geen plek meer is, kan het kind doorverwezen worden naar het volgende blok. Playing for Success heeft namelijk drie blokken in het jaar. De school kan een kind het hele jaar aanmelden.

  • Heb je een vraag of opmerking?

  • Bekijk ons op facebook

    voor de wekelijkse activiteiten en foto's ga naar: