Noordoost Maastricht: Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Limmel, Nazareth

Burenhulp en vrijwilligerswerk

Iedereen wil in een fijne buurt wonen. Daar kun je zelf aan meewerken. Door met andere buurtbewoners activiteiten te organiseren, buren te helpen, oplossingen te zoeken voor problemen, of de schouders te zetten onder een nieuw buurtinitiatief zoals een buurttuin of een huiskamer voor senioren.

Trajekt helpt bij het vinden van vrijwilligerswerk en bij het uitvoeren er van. Neem contact op als je:

vrijwilligerswerk zoekt

maatje wil worden van een oudere uit de buurt

vragen hebt over vrijwilligerswerk

vrijwilligers of deelnemers wil werven voor je club of activiteit

een nieuw buurtinitiatief onder de aandacht wil brengen