Nieuwe directeur-bestuurder

Ward Vijgen gestart

Op 7 januari, de eerste werkdag van het nieuwe jaar, heeft Trajekt Ward Vijgen welkom geheten als nieuwe directeur - bestuurder.
De Raad van Toezicht van Trajekt heeft tijdens haar vergadering van 20 november 2018 Dhr. Ward Vijgen benoemd tot nieuwe directeur - bestuurder. Samen met een nieuw regieteam en alle medewerkers zal hij verder vorm gaan geven aan Trajekt als welzijnsorganisatie voor Zuid-Limburg.

Ward Vijgen komt van Stichting Rubicon Jeugdzorg. Rubicon helpt jeugdigen tot 23 jaar en diens opvoeders.
Ward is een verbinder en toegankelijk leider met bewezen veranderkundige ervaring. Op basis van transparantie in denken, spreken en doen kan hij een klimaat creëren waarin medewerkers kunnen excelleren en een uitdaging vinden om op een inspirerende wijze met hun vak bezig te zijn. Hij heeft naast een ruime bestuurlijke ervaring en een aantal bestuurlijke nevenfuncties ook ervaring met zelforganisatie. Net als bij Trajekt heeft bij Rubicon een omslag plaatsgevonden in het organisatiemodel. Dit heeft geresulteerd in een teamorganisatie met zelfverantwoordelijke teams.

Nieuwe Raad van Toezicht
Met ingang van 31 oktober 2018 heeft Trajekt ook een nieuwe Raad van Toezicht.
Deze bestaat uit Dhr. Erik Wessels (voorzitter) Dhr. Bert Dauven, Mevr. Sandra Holtjer-Mols, Dhr. Rob Jacobs en Dhr. Joep Pattijn.


Wij wensen Ward Vijgen en de Raad van Toezicht een mooie start bij Trajekt en bedanken Guido van den Boorn voor het geven van leiding tijdens deze interimperiode aan Trajekt.

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten