Kinderaktieteam de Heeg

Wat wil jij in jouw wijk?

Kinderen uit de wijk organiseren zelf allerlei activiteiten of AkTIE’s voor de buurt.

Wat is het AKTIEteam?
Het KinderAKTIEteam bestaat uit kinderen uit de groepen 6, 7 of 8 van de
basisscholen gelegen in De Heeg. Onder begeleiding van een medewerker van
Trajekt en met ondersteuning van vrijwilligers organiseren zij allerlei activiteiten,
actie’s of workshops.


Wat kun je van het AKTIEteam verwachten?
Het KinderAKTIEteam gaat in eerste instantie op zoek naar wat er in De Heeg
leeft, wat er mist of waar vraag naar is. Dit gebeurt tijdens een wekelijkse
bijeenkomst op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. Als de vraag helder is,
gaan zij kijken hoe ze de activiteit kunnen organiseren. De kinderen bepalen in
grote mate zelf hoe de activiteit eruit gaat zien, wanneer deze gepland wordt,
welke materialen er nodig zijn, op welke plek dit gehouden wordt en verspreiden
zelf de flyers op de scholen. Tot slot helpen ze tijdens de activiteit mee om er
samen een succes van te maken!