KIES

Gaan je ouders scheiden ?

KIES maakt kinderen en ouders sterker in de situatie waarin ze zitten
Op donderdag 11 oktober 2018 gaat er weer een KIES coaching van start in de Brede School in Eijsden van 15.30 tot 16.30 uur.
Daarna 8 wekelijkse bijeenkomsten met uitzondering van de herfstvakantie
Er zijn nog enkele plekken vrij, aanmelden via kies@trajekt.nl

KIES-Coaching
Preventief programma biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen bij scheiding van ouders

KIES staat voor kinderen in echtscheidingssituaties. Het programma van KIES, laagdrempelig en preventief, biedt korte groepsgerichte begeleiding aan kinderen van 8 tot en met 12 jaar die te maken hebben (gehad) met de scheiding van hun ouders. Dit gebeurt in het Heuvelland en in Maastricht.

In 8 bijeenkomsten doorlopen kinderen hun eigen proces van de echtscheiding onder begeleiding. Dit proces wordt begeleid door 2 schoolmaatschappelijk werkers die zijn opgeleid tot Kies Coach. Voor ouders zijn er 2 ouderavonden voor de start en na de afloop,

Door Kies Coaching:
- Verbetert de communicatie met ouders
- Verbetert het gevoel van welzijn van het kind
- Gaat het kind de scheiding beter begrijpen
- Weten ouders en kinderen beter wat te doen als er problemen zijn
- Heeft het kind frequenter contact met vader / moeder

Deelname is kosteloos. U kunt u kind aanmelden via een van de Kies-Coaches of neem contact op met het algemene nummer van Trajekt.

 • Hier vind je meer informatie over KIES: http://kiesvoorhetkind.nl/
 • Klik hier voor de folder van KIES-coaching Heuvelland en hier voor KIES-coaching Maastricht.
 • Klik hier om het toestemmingsformulier te downloaden.
 • Elk kind heeft recht op een zo onbelast mogelijke jeugd en ontwikkeling. Maar als ouders gaan scheiden, dan valt het voor elk kind nu eenmaal even niet mee. Het is lastig, moeilijk, pijnlijk maar misschien ook wel bijna onmogelijk om, om te gaan met alle gevolgen die er zijn voor het kind.

  KIES-coaching is een preventief- en hulpverleningsprogramma voor kinderen in een echtscheidingssituatie. De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van KIES-coaching. Hieruit blijkt dat KIES-coaching op het welbevinden van de ouders en kinderen een positief effect heeft.

 • Belang van het kind staat centraal

  Het is van groot belang dat kinderen in echtscheidingssituaties de ruimte krijgen zich vrij te uiten. Vandaar dat de KIES-coaches hetgeen besproken wordt in principe nooit inhoudelijk terugkoppelen aan ouders of derden. Wel stimuleren/coachen we de kinderen hetgeen hun bezig juist ook met hun ouders te delen. In geval van zorgen rondom het kind zullen we dit (in overleg met het kind) wel met beide ouders bespreken. Het belang van het kind staat hierbij altijd centraal.

 • CJG043

  Klik hier voor de website van CJG043.