KIES

Gaan je ouders scheiden ?

KIES maakt kinderen en ouders sterker in de situatie waarin ze zitten.

KIES-Coaching
Preventief programma biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen bij scheiding van ouders

KIES staat voor kinderen in scheidingssituaties. Het programma van KIES, laagdrempelig en preventief, biedt korte groepsgerichte begeleiding aan kinderen van 7 t/m 12 jaar die te maken hebben (gehad) met de scheiding van hun ouders. Dit gebeurt in het Heuvelland en in Maastricht.

In 8 bijeenkomsten doorlopen kinderen hun eigen proces van de echtscheiding onder begeleiding. Dit proces wordt begeleid door 2 schoolmaatschappelijk werkers die zijn opgeleid tot Kies Coach. Voor ouders zijn er 2 ouderavonden voor de start en na de afloop,

Door Kies Coaching:
- Verbetert de communicatie met ouders
- Verbetert het gevoel van welzijn van het kind
- Gaat het kind de scheiding beter begrijpen
- Weten ouders en kinderen beter wat te doen als er problemen zijn
- Heeft het kind frequenter contact met vader / moeder

Deelname is kosteloos. U kunt u kind aanmelden via https://www.cjg043.nl/aanmelden-kies/

Hier vindt je meer informatie over Kies: http://kiesvoorhetkind.nl/
Hier vindt je meer informatie over de Kies-coaches: https://www.cjg043.nl/2019/07/09/trainers-kies-coaching-stellen-zich-voor/

 

 

  • Elk kind heeft recht op een zo onbelast mogelijke jeugd en ontwikkeling. Maar als ouders gaan scheiden, dan valt het voor elk kind nu eenmaal even niet mee. Het is lastig, moeilijk, pijnlijk maar misschien ook wel bijna onmogelijk om, om te gaan met alle gevolgen die er zijn voor het kind.

    KIES-coaching is een preventief- en hulpverleningsprogramma voor kinderen in een echtscheidingssituatie. De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van KIES-coaching. Hieruit blijkt dat KIES-coaching op het welbevinden van de ouders en kinderen een positief effect heeft.

  • Belang van het kind staat centraal

    Het is van groot belang dat kinderen in echtscheidingssituaties de ruimte krijgen zich vrij te uiten. Vandaar dat de KIES-coaches hetgeen besproken wordt in principe nooit inhoudelijk terugkoppelen aan ouders of derden. Wel stimuleren/coachen we de kinderen hetgeen hun bezig juist ook met hun ouders te delen. In geval van zorgen rondom het kind zullen we dit (in overleg met het kind) wel met beide ouders bespreken. Het belang van het kind staat hierbij altijd centraal.

  • CJG043

    Klik hier voor de website van CJG043. 

Wil je enkele vragen beantwoorden zodat wij onze website kunnen verbeteren?
Begin
2 minuten