Kennis delen

Samenwerken rondom vrijwilligers

Organisaties werken samen om de positie van alle vrijwilligers te verstevigen.
Tijdens de netwerkbijeenkomsten kom je met andere vrijwilligersorganisaties en verenigingen in contact. Je leert elkaar kennen en deelt kennis, ervaring en kunde met elkaar. Dit komt ten goede aan je vrijwilligersorganisatie en al jouw vrijwilligers.

Vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar bij de groep Kennis Delen. Tijdens deze momenten werken we samen rondom op vrijwilligers gerichte thema's. Dat zijn bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid, regels en afspraken, communicatie, deskundigheidbevordering en meer. Elke organisatie neemt hierin haar eigenheid mee en dan komen theorie en praktijk bij elkaar. Ook bespreken we casussen om te leren van elkaar en elkaars praktijk. Zo worden we beter in het ondersteunen van vrijwilligers.