Jeugdcentrum Noord-West

Dé ontmoetings-plek voor alle jeugd van Noord-West!

Jeugdcentrum "Noord-West" is gevestigd in het Ruweel te Malberg en wordt op vastgestelde momenten in de week geopend. Er zijn diverse inloopdagen en activiteiten die door vrijwilligers en sportcoaches van Trajekt worden begeleid. Het jeugdcentrum ligt op de 1ste etage en heeft een aparte ingang (2de deur rechts in de hal).

Het jeugdcentrum is weer open!

Tienersoos: 10 t/m 14 jaar, elke dinsdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur
Jongerensoos: vanaf 15 jaar, elke woensdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur